Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av kapacitans

Riksmätplatsen för elektriska storheter erbjuder kalibrering av kapacitansnormaler (kapacitans och förlustfaktor) samt olika typer av instrument, exempelvis mätbryggor, elektrometrar, kalibratorer och LCR-metrar.

Syfte

RISEs uppdragskalibrering vid Riksmätplatsen för elektriska storheter vänder sig till kunder som kräver bästa möjliga noggrannhet i sin kalibrering, eller som vill kalibrera instrument som kräver utveckling av kalibreringsmetod. Våra kunder återfinns framför allt bland industri och forskningsaktörer samt kalibreringsföretag. Riksmätplatsens nationella referensnormaler håller den högsta nivån av noggrannhet i Sverige. Normalernas spårbarhet till enhetens realisering är alltid säkerställd.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligen förekommer inom industri och samhälle.

Metod

Kalibreringsresurserna för kapacitans vid lågspänning (≤ 100 V) ligger i intervallet 100 fF – 1 mF. Den oftast använda mätprincipen vid kalibrering av kapacitansnormaler i intervallet 1 nF – 10 μF är substitutionsmätning där mätobjektet jämförs mot en känd normal med samma nominella värde. Dessa kapacitanskalibreringar utförs med en LCR-meter eller kapacitansbrygga. Kalibreringar kan utföras vid frekvenser upp till 10 kHz (i speciella fall högre). Mätosäkerheten är som bäst 10 μF/F vid 1 kHz.

I de fall en bättre mätosäkerhet efterfrågas, eller i de fall då substitutionsmätning inte är lämplig, så kan kalibrering av kapacitansnormaler också utföras med en manuell kapacitansmätbrygga. Den vanligaste mätfrekvensen är 1 kHz, men kalibrering kan även göras vid andra frekvenser upp till 10 kHz (i vissa fall högre frekvens). Mätosäkerheten vid 1 kHz är som bäst 3 μF/F samt har en förlustfaktor på 3∙10-6.

Mätbryggor och LCR-metrar kalibreras genom mätning mot sekundära kapacitansnormaler. Kalibrering kan utföras vid frekvenser upp till 10 kHz (i vissa fall högre frekvens).

Kalibrering av högspänningskondensatorer kan utföras upp till 300 kV (se Riksmätplatsen för högspänning och högström).

Andra typer av mätningar utförs också, exempelvis bestämningar av temperaturkoefficient.

Den mätosäkerhet som kan lämnas vid en kalibrering beror förutom på kalibreringsutrustningens prestanda även på kalibreringsobjektets prestanda (stabilitet, temperaturkoefficient, anslutningar och så vidare). En preliminär mätosäkerhet kan i de flesta fall erfarenhetsmässigt ges före en kalibrering.

Leveranser

Leverans sker enligt överenskommelse med kunden. Efter utförd kalibrering rapporteras resultaten av kalibreringen i ett kalibreringsbevis.

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågning via ärendehantering i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av kapacitans

Instrument

Electrometrar, Kalibratorer, Kapacitans, LCR-metrar

Storhetsområde

Elektricitet

Område

Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Gunnar Eklund

Civilingenjör

+46 10 516 53 91
gunnar.eklund@ri.se

Läs mer om Gunnar