Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av induktans

Riksmätplatsen för elektriska storheter erbjuder kalibrering av induktansnormaler samt olika typer av instrument, exempelvis mätbryggor, LCR-metrar och induktiva spänningsdelare.

Syfte

RISEs uppdragskalibrering vid Riksmätplatsen för elektriska storheter vänder sig till kunder som kräver bästa möjliga noggrannhet i sin kalibrering, eller som vill kalibrera instrument som kräver utveckling av kalibreringsmetod. Våra kunder återfinns framför allt bland industri och forskningsaktörer samt kalibreringsföretag. Riksmätplatsens nationella referensnormaler håller den högsta nivån av noggrannhet i Sverige. Normalernas spårbarhet till enhetens realisering är alltid säkerställd.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligen förekommer inom industri och samhälle.

Metod

Kalibreringsresurserna för induktans ligger i intervallet 10 pH - 100 H. Den oftast använda mätprincipen vid kalibrering av induktansnormaler i intervallet 1 µH - 10 H är substitutionsmätning då mätobjektet jämförs med en normal med känt värde och med samma nominella värde. Dessa induktansmätningar utförs med en LCR-meter. Kalibrering kan utföras vid frekvenser upp till 10 kHz. Mätosäkerheten är som bäst 100 µH/H vid 1 kHz.

Kalibrering kan också utföras med en induktansmätbrygga för bättre mätosäkerhet. Den vanligaste mätfrekvensen är 1 kHz, men kalibrering kan även göras vid andra frekvenser, upp till 10 kHz. Mätosäkerheten är som bäst 40 µH/H vid 1 kHz.

Mätbryggor och LCR-metrar kalibreras genom mätning mot primära och/eller sekundära induktansnormaler. Kalibrering kan utföras vid frekvenser upp till 10 kHz (i vissa fall högre frekvens).

Kalibrering av induktiva spänningsdelare kan utföras i intervallet 50 Hz - 10 kHz. Mätosäkerheten är som bäst 1,2·10-7 för delningsförhållande och 3,0·10-7 för kvadraturfel vid 1 kHz.

Andra typer av mätningar utförs också, exempelvis bestämning av temperaturkoefficient.

De mätosäkerheter som kan lämnas vid en kalibrering beror förutom på kalibreringsutrustningens prestanda även på kalibreringsobjektets prestanda (stabilitet, temperaturkoefficient, anslutningar och så vidare). En preliminär mätosäkerhet kan i de flesta fall erfarenhetsmässigt ges före en kalibrering.

Leveranser

Leverans sker enligt överenskommelse med kunden. Efter utförd kalibrering rapporteras resultaten av kalibreringen i ett kalibreringsbevis.

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågning via ärendehantering i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av induktans

Instrument

LCR-metrar, Mätbryggor

Storhetsområde

Elektricitet

Område

Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Gunnar Eklund

Civilingenjör

Läs mer om Gunnar

Kontakta Gunnar

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.