Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av flödesmätning i fält (riksmätplats)

Riksmätplatsen för volym och flöde erbjuder fältkalibrering av olika typer av volymkärl och flödesmätare.

Syfte

Riksmätplatserna har som uppgift att upprätthålla de nationella referensnormalerna för varje storhet och att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och samhället i övrigt. De nationella referensnormalerna utgör den högsta nivån av spårbarhet i Sverige.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligt förekommer inom industri och samhälle. 

Metod

Ibland uppnås bäst resultat om man kan kalibrera på plats hos kund då man inte behöver flytta mätaren eller behållaren från sin ordinarie plats. Kalibreringen kan då ta hänsyn till sådana felkällor som exempelvis installation, flödesprofil, signalbehandling och kringutrustning. Kalibrering på plats ute hos kund innebär också att kalibreringen utförs med rätt vätska samt att driftsavbrott i många fall helt kan undvikas. 

Riksmätplatsen för volym och flöde besitter en hög kompetens vilket krävs för att kunna utföra noggranna kalibreringar i fält. För mindre mätare kan mobila volymnormaler användas. För större mätare används mastermätare eller mobila kalibreringsutrustningar, så kallade provrar som har en mätosäkerhet bättre än ±0,1 %. 

Kalibrering med prover

Volymkalibratorn, den så kallade provern är en noggrann hydraulcylinder där flödet mäts som kolvens rörelsesträcka under en viss tid. Konstruktionen gör att mätresultatet blir bra också vid varierande flödesprofil. Utrustningen är lätt att förflytta eftersom vår stora prover (BCP24) är monterad på lastbil och vår lilla prover (BCP12) transporteras på släpvagn. 

Datorstyrning gör det lätt att variera och upprepa mätningarna. Programmet kompenserar också för temperatur och tryck. I serie med provern finns dessutom en mastermätare som kan användas som komplement, bland annat för volymbestämning av tankar och cisterner.

Provern ansluts i serie med mätobjekt i rörsystemet och fungerar som en passiv komponent. Vätskan ska alltså pumpas genom mätaren på normalt sätt. Den stora fördelen med denna mätmetod är att mätaren provas i den omgivning och med den vätska som den normalt används för. En väl förberedd provplats medger dessutom in- och urkoppling utan driftstopp. Kalibreringen kan alltså ske utan att förlänga till exempel ett fartygs kajtid.

Det mesta kan mätas

Mätare för de flesta medier kan provas som till exempel vatten, bensin, olja och kondenserad gas (LPG). Utrustningen kan hantera flöden upp till 26 000 liter per minut och en mediatemperatur upp till + 120 grader. Samtidig kalibrering kan ske av två mätare i serie och mätresultat kan korrelationsanalyseras. Mätutrustningen kan dessutom användas inom klassat område (zon 1) gällande explosionsfarlig miljö.

Vid kontroll av mätare ansluts provutrustningen i serie med mätobjektet. Anslutningen kan ske på flera olika sätt:

  • Med hjälp av ett ventilarrangemang
  • Med en speciell passbit
  • I början eller slutet av ledningen

Eventuellt läckage i systemet kan påverka mätosäkerheten varför det är viktigt att avstängningsventilen för huvudflödet är tät, att inga luftfickor finns i systemet och att inget läckage uppkommer mellan mätaren och provern. 

Om det finns risk för fasta partiklar i provmediet som till exempel svetsloppor, sand eller löv, ska filter monteras före provern. I anslutning till provplatsen ska det finnas tillgång till dränering då provern har en död volym som fylls före provning och töms efteråt.

Leveranser

Resultatet rapporteras i ett digitalt kalibreringsbevis på svenska eller engelska som anger att kalibreringen utförts vid en riksmätplats. 

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågan via ärendehanteringen i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av flödesmätning i fält (riksmätplats)

Instrument

Flödesmätare, Volymmätare

Storhetsområde

Volym och flöde

Område

Kalibrering, Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontakt

Kalibrering på RISE

+46 10 516 51 01

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Per Wennergren

Kontaktperson

Per Wennergren

Ingenjör

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.