Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fuktmätning i betong – RBK-mätning

Fuktmätning i betonggolv eller bjälklag innan applicering av täta skikt, t ex limning av plast- och linoleummattor är en förutsättning för att kunna säkerställa en god innemiljö och undvika risk för bildning av fuktskador i matta/lim och emissioner till innemiljön och brukare. Vi tillhandahåller mätning enligt RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong som är ett noggrant utarbetat kvalitetssystem.

Syfte

RBK-mätning är en mätning av RF, relativ fuktighet, i betong, vanligen i bjälklag eller bottenplattor. Den utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt.

Om betongen inte torkat tillräckligt finns risk att lim, matta, parkett eller annat ytskikt skadas och vi får en fuktskada som kan orsaka brukaren stora problem. RBK-mätning säkerställer att betongen är tillräckligt torr för att lägga ytskikt.

Metod

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong är ett noggrant utarbetat kvalitetssystem där varje mätning utförs och dokumenteras på ett enhetligt och väldefinierat sätt. RBK-mätningar utförs alltid av fukttekniker som har RBK-auktorisation. Auktorisationen är personlig och säkerställer att kontrollanten har den kompetens som behövs och följer systemets anvisningar.

Leveranser

Resultatet av en fuktmätning i betong enligt RBK-manualen redovisas i en rapport utformad enligt manualen.

Mer information


Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Fuktmätning av betong med RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong vid noggrann fuktmätning i betongbjälklag och plattor vid nybyggnation

Instrument

Luftfuktighetsgivare, Termometrar

Storhetsområde

Luftfuktighet, Temperatur

Område

Byggd miljö

Standarder

Enligt fuktmätningsmanual RBK

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

För mer information, välkomna att kontakta personer nedan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Mikael Sellén

Kontaktperson

Mikael Sellén

Forskare

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
Image CAPTCHA
Skriv in de bokstäver du ser i bilden ovan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anders Jansson

Kontaktperson

Anders Jansson

Teknologie magister

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
Image CAPTCHA
Skriv in de bokstäver du ser i bilden ovan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.