Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Flammighets­mätning

Flammighet är utan tvivel en av de viktigaste faktorerna när det gäller visuellt intryck av tryckkvalitet. Tester i vårt perceptionslabb visar att beräknad flammighet korrelerar mycket bra mot upplevd flammighet både för fulltonstryck, halvtonstryck samt på otryckt kartong, så kallad white-top mottle.

Syfte

Det är fortfarande vanligt att göra visuella bedömningar av flammighet. Nackdelen med visuella bedömningar är en hög kostnad, tidskrävande samt att olika individer i en panel kan bedöma olika från gång till gång. Flammighetsanalys med metoden STFI-Mottling är betydligt snabbare och mer robust.

Utvärderingen kan används för att:

  • Mäta om flammighetsnivån är acceptabel och stabil över tid
  • Benchmark mot konkurrenter
  • Övervaka hur nya inställningar i produktionen påverkar flammigheten
  • Kontrollera om nya produkter är bättre eller sämre vad gäller flammighet

Metod

En flatbäddsskanner används för att läsa in bilder som sedan kalibreras till reflektans med hjälp av ett kalibrerings-set. Småskalig- och storskalig variation filtreras bort med hjälp av frekvensanalys. Variationer i storleksklass 1-8 mm beräknas eftersom dessa bäst korrelerar mot upplevd flammighet i visuella paneltester. Programvaran är mycket flexibel vilket gör att man kan mäta ytor från 25x25 mm upp till 200x200 mm. Normalt mäts 4-8 delytor på varje prov för att få säkrare mätvärden.

Leveranser

Mottlevärdet, dvs reflektansvariationer beräknade som variationskoefficient i storleksintervallet 1-8 mm (våglängd) som bevisligen korrelerar till upplevd flammighet på ett läsavstånd av 400 mm. Även detaljerade flammighetsvärden uppdelade i oktavband, t ex 0.25-0.5 mm, 0.5-1 mm, 1-2 mm, 2-4 mm, 4-8 mm and 8-16 mm som visar hur flammigt provet är i fin-, medium- och storskala.
Resultaten sparas i en Excelfil.

Beställning

Skicka email eller ring

Fakta

Tjänst

Flammighets­mätning – Mät reflektans­variationer som vi upplever dem

Område

Digitalisering, Förpackning, Massa och papper, Metrologi och mätteknik, Perception

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Resultat inom 2 veckor efter att vi fått proverna

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Ann-Catrine Hagberg

Läs mer om Ann-Catrine

Kontakta Ann-Catrine
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hans Christiansson

Kontaktperson

Hans Christiansson

Application engineer

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.