Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Flammighets­mätning

Flammighet är utan tvivel en av de viktigaste faktorerna när det gäller visuellt intryck av tryckkvalitet. Tester i vårt perceptionslabb visar att beräknad flammighet korrelerar mycket bra mot upplevd flammighet både för fulltonstryck, halvtonstryck samt på otryckt kartong, så kallad white-top mottle.

Syfte

Det är fortfarande vanligt att göra visuella bedömningar av flammighet. Nackdelen med visuella bedömningar är en hög kostnad, tidskrävande samt att olika individer i en panel kan bedöma olika från gång till gång. Flammighetsanalys med metoden STFI-Mottling är betydligt snabbare och mer robust.

Utvärderingen kan används för att:

  • Mäta om flammighetsnivån är acceptabel och stabil över tid
  • Benchmark mot konkurrenter
  • Övervaka hur nya inställningar i produktionen påverkar flammigheten
  • Kontrollera om nya produkter är bättre eller sämre vad gäller flammighet

Metod

En flatbäddsskanner används för att läsa in bilder som sedan kalibreras till reflektans med hjälp av ett kalibrerings-set. Småskalig- och storskalig variation filtreras bort med hjälp av frekvensanalys. Variationer i storleksklass 1-8 mm beräknas eftersom dessa bäst korrelerar mot upplevd flammighet i visuella paneltester. Programvaran är mycket flexibel vilket gör att man kan mäta ytor från 25x25 mm upp till 200x200 mm. Normalt mäts 4-8 delytor på varje prov för att få säkrare mätvärden.

Leveranser

Mottlevärdet, dvs reflektansvariationer beräknade som variationskoefficient i storleksintervallet 1-8 mm (våglängd) som bevisligen korrelerar till upplevd flammighet på ett läsavstånd av 400 mm. Även detaljerade flammighetsvärden uppdelade i oktavband, t ex 0.25-0.5 mm, 0.5-1 mm, 1-2 mm, 2-4 mm, 4-8 mm and 8-16 mm som visar hur flammigt provet är i fin-, medium- och storskala.
Resultaten sparas i en Excelfil.

Beställning

Skicka email eller ring

Fakta

Tjänst

Flammighets­mätning – Mät reflektans­variationer som vi upplever dem

Område

Digitalisering, Förpackning, Massa och papper, Metrologi och mätteknik, Perception

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Resultat inom 2 veckor efter att vi fått proverna

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Hans Christiansson

Kontaktperson

Hans Christiansson

Application engineer

+46 10 228 46 21
hans.christiansson@ri.se

Läs mer om Hans