Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Exponering i klorrigg

Genom att exponera material i simulerade miljöer på laboratorium kan slutsatser dras om hur dessa material kan tänkas påverkas i de riktiga miljöerna som liknar de simulerade. Klordioxid och hypoklorit används idag för att desinficera vatten och det har blivit en viktig fråga hur plaströr etc presterar i dessa miljöer. 

Syfte

Undersöka vilken påverkan den klorerade miljön har på ett material, utvärdera skillnaderna i egenskaper före och efter exponering. Syftet kan också vara att testa flera olika material för att se skillnader i prestation mellan materialen i den aktuella miljön. 

Genom att veta hur ett material påverkas i en viss miljö är det möjligt att välja rätt material för applikationen och kunna planera för hur länge materialet ifråga kan användas i den specifika applikationen.

Metod

Exponeringen sker i en rigg med cirkulerande klorerat vatten avsedd för ändamålet.  Koncentration, temperatur och pH-värde regleras konstant. Prover exponeras genom nedsänkning av dessa i tankar med det klorerade vattnet. Kunden kan själv bestämma vilka parametrar som exponeringen ska ha, inom följande intervall: Temperatur (25-40°C), koncentration klordioxid (0-100ppm), koncentration hypoklorit (0-50ppm), pH-värde (1-12).

Leveranser

Efter avslutad exponeirng och provning erhålls en rapport efter kundens behov. Provning och analyser, såsom mikroskopi och FTIR,  av materialet kan utföras både före och efter exponering.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Fakta

Tjänst

Exponering i rigg med klormiljö (klordioxid eller hypoklorit) med styrd temperatur, koncentration och pH-värde

Område

Materialomställning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Beror på provningens omfattning. 

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Love Pallon

Kontaktperson

Love Pallon

Seniorforskare

+46 10 228 48 82
love.pallon@ri.se

Läs mer om Love

Kontaktperson

Jonas Engblom

Forskare

+46 10 228 48 80
jonas.engblom@ri.se

Läs mer om Jonas