Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EN 61034-2 Röktäthet vid förbränning av kablar

EN 61034-2 är en brandteknisk provningsmetod som genererar data vilken används för utvärdering av bildad röktäthet då en kabel brinner. Testresultat är en del av underlaget för CE-märkning av kablar enligt CPR Byggproduktförordningen.

Syfte

I produktutvecklingssammanhang är det viktigt att i ett tidigt skede undersöka i vilken omfattning kablar bidrar till rökutveckling vid brand. Brandprovning enligt EN 61034-2 genererar data som används för att bestämma röktäthet då kablar förbränns.

Krav enligt byggproduktförordningen (CPR) innebär att kablar måste CE-märkas och brandklassificeras enligt Euroklasserna för att kunna säljas som byggprodukter. I vissa tillämpningar krävs tilläggsklassificering avseende röktäthet. Data från provningar enligt EN 61034-2 bildar underlag för CE-märkning med tilläggsklassificering s1a eller s1b.

Metod

Kabeln som ska provas monteras i 1-meters längder på en ram som placeras ovanför ett kar som innehåller en blanding av etanol, metanol och vatten. Blandningen antänds och får brinna tills den är förbrukad, ca 40 min. Under provningstiden mäts utvecklingen av rökgasernas täthet.

Leveranser

Brandprovningens resultat sammanfattas på engelska i en provningsrapport som levereras i digitalt format.

RISE innehar både ackreditering och notifiering avseende provningsmetoden varför provningsrapporten kan användas som underlag för CE-märkning.

Mer information

EN 61034-2 Utveckling av rökgasdensitet vid förbränning av en kabel
Foto: Kerstin Borgerud
EN 61034-2 Utveckling av rökgasdensitet vid förbränning av en kabel.

Beställning

Kontakta oss via mail, bifoga gärna produktbeskrivning och säkerhetsdatablad.

CableTest@ri.se

Product description.pdf

Fakta

Tjänst

EN 61034-2 "Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Mätning av röktäthet – Del 2: Fordringar och provning"

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Brandsäkerhet, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN 50575 Produktstandard
EN 13501-6 Brandteknisk klassificering

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstid för ackrediterad rapport är vanligen 4-8 veckor.
Preliminära testresultat kan delges då brandprovningen har genomförts vilket vanligen är ca 4 veckor efter det att provmaterial levererats till RISE.

Förberedelser

Materialåtgång beror på kabelns diameter, antal kabellängder som behövs:
40,0 < Ø        → 1 st.
20,0 < Ø ≤ 40,0 → 2 st.
10,0 < Ø ≤ 20,0 → 3 st.
 5,0 < Ø ≤ 10,0 → N1 st.
där N1 = 45/Ø, avrundat nedåt till närmsta heltal

1,0 < Ø ≤ 5,0 → kablarna fördelas i buntar med 7 st. kabellängder i varje bunt. Antal buntar, N2, beror på kabelns diameter och räknas fram enligt:
N2 = 45/3Ø, avrundat nedåt till närmsta heltal

Materialåtgång för icke-cirkulära kablar skiljer sig något från ovanstående.

Varje kabellängd är 1 m lång.

Johan Post

Kontaktperson

Johan Post

Senior projektledare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kerstin Borgerud

Senior Projektledare

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Brandprovning av kablar EN 50399

EN 50399 är en brandteknisk provningsmetod som genererar data vilka används för att utvärdera kablars brandegenskaper avseende flamspridning, effektutveckling, rökbildning och brinnande droppar. Testresultat är en del av underlage…
Tjänst

Surhet i rökgaser från kablar EN IEC 60754-2

EN IEC 60754-2 är en brandteknisk provningsmetod som genererar data vilka används för att bestämma andel surhet, "aciditet" i brandgaser från förbränning av kabelmaterial. Testresultat är en del av underlaget för CE-märkning enlig…
Område

Brandsäkerhet

Varje år omkommer eller skadas många människor till följd av bränder. Bränder orsakar också materiella kostnader för miljardbelopp. Att på bästa sätt förebygga, begränsa och släcka bränder räddar liv, sparar kostnader och är posit…
Tjänst

Certifiering enligt bygg­produkt­förord­ningen

Byggproduktförordningen (CPR) fastställer harmoniserade villkor för byggprodukter som sätts på den europeiska marknaden. Syftet är att på ett harmoniserat sätt deklarera byggprodukters prestanda och därmed undanröja tekniska hande…
Tjänst

Anmält organ för EU och USA

RISE är anmält organ, Notified Body (NB) för Europa och Telecommunication Certification Body (TCB) för USA.
Expertis

Riksmätplatsen för högspänning och högström

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.
Berättelse

Plast från återvunna kablar får nytt liv

Kabelplast är en utmaning för återvinnare av flera skäl. Särskilt svårt anses det vara att återvinna tvärbunden polyeten, PEX, som används i kraftkablar men nu är det möjligt och kabeltrummor produceras med återvunnen PEX.
Tjänst

Anmält organ för EU och USA

RISE är anmält organ, Notified Body (NB) för Europa och Telecommunication Certification Body (TCB) för USA.