Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EIS för karakterisering av korrosion

Elektrokemisk impedans spektroskopi (EIS) används för att karakterisera korrosionsförlopp. Det kan t ex handla om nedbrytningen av en skyddande färgfilm eller utfällning av korrosionsprodukter. Mätningen ger information om parametrar som  t ex korrosionshastighet, polarisationsresistans och kapacitans.  Eftersom tekniken är icke förstörande så kan upprepade mätningar göras på samma prov för att följa utvecklingen över tid.      

Syfte

Metoden syftar till att karakterisera gränssnittet mellan en korroderande yta och omgivningen. Den ger information om, polarisationsresistans och kapacitans. Från dessa parametrar kan tex korrosionshastigheten beräknas. Information om korrosionsförloppet, t ex initiering av gropfrätning eller nedbrytning av skyddande beläggningar kan härledas från resultaten. Till skillnad från många andra korrosionstester är mätningen oförstörande och kan göras på provet under exponering vilket gör att man kan studera förändring av korrosionsegenskaper över tid. Möjligheten finns också att kombinera EIS med andra tekniker t ex FTIR för att få en djupare förståelse för vilka reaktioner som sker på ytan.

Metod

EIS går kortfattat ut på att man lägger på en låg växelpotential över provet och mäter växelströmmen som uppstår. Genom att mäta över ett intervall av frekvenser (vanligen 100 000 - 0,1 Hz) kan man urskilja elektrokemiska processer med olika tidsberoenden som sker vid ytan. Exempel är diffusion av joner genom ett färgfilm eller laddningsöverföringen från en metall atom till en jon. Testet utförs på provet i en ledande vätska (elektrolyt).        

Leveranser

Rapport med diagram över insamlad data samt analys av resultaten.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Fakta

Tjänst

Impedans spektroskopi för korrosionprovning

Storhetsområde

Elektricitet, Massa / vikt

Område

Materialomställning, Korrosion

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Karin Beaussant Törne

Kontaktperson

Karin Beaussant Törne

Forskare

+46 10 228 48 81
karin.b.torne@ri.se

Läs mer om Karin