Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt ISO 5660-1 för produkter i tåg

ISO 5660-1 Branddynamisk provning - Värmeutveckling, rökproduktion och massförlust

Part 1: Värmeutveckling (Konkalorimetri) och rökproduktion (dynamisk mätning).

Syfte

Brandteknisk provning enligt ISO 5660-1 utvärderar en mängd olika parametrar såsom värmeutveckling, rökproduktion, antändningsegenskaper, mm . Metoden används för att klassificera material för tåg och hänvisas till i EN 45545-2 - Järnvägar - Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter.

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan ska bli bekväm och säker. Brandsäkerheten är viktig för att rädda liv vid en eventuell olycka. Därför ska alla material och produkter som installeras i tåg och tunnelbana vara brandtestade enligt EN 45545-2. Systemet har utarbetats av Technical Committee CEN/TC 256 ”Railway applications” på uppdrag av EU-kommissionen och bygger på krav enligt EU-direktivet 2016/797.  Alla motstridiga nationella standarder är indragna.

Metod

Vid provning enligt ISO 5660-1 utsätts en provkropp med dimension 100 mm x 100 mm för en strålningsnivå på antingen 25 kW/meller 50 kW/m2. Provkroppens yta värms då upp och börjar att avge pyrolysgaser som antänds med hjälp av en gnisttändare. Efter antändningen samlas rökgaserna upp i en huv och förs kontinuerligt bort med hjälp av en fläkt. Med hjälp av den uppmätta syrgashalten i rökgaserna beräknas den utvecklade värmeeffekten.

Följande parametrar mäts eller beräknas: antändningstid, utvecklad värmeeffekt (kW/m2) och ARHE (Average Rate of Heat Emission (kW/m2), MARHE (Maximum Rate of Heat Emission) (kW/m2).

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Order Specification Form

Fakta

Tjänst

Brandprovning enligt ISO 5660-1 för produkter i tåg

Område

Brandsäkerhet, Mobilitet, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Relaterade standarder: ISO 5658-2,    EN ISO 5659-2

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning

  • 6 st provkroppar med måtten 100 mm x 100 mm nominell tjocklek (max 50 mm)

Indikerande provning

  • 2 st provkroppar med måtten 100 mm x 100 mm x nominell tjocklek (max 50 mm)

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Senior Projektledare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Blomqvist

Kontaktperson

Susanne Blomqvist

Projektledare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.