Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt EN ISO 4589-2 för produkter i tåg

EN ISO 4589-2 Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 2: Provning vid omgivningstemperatur

Syfte

Vid provning enligt ISO 4589-2 visar testresultatet den lägsta syrgaskoncentrationen i volymprocent vid 23°C som understödjer förbränning av ett material under specifika testbetingelser. Metoden används bland annat för att klassificera material för tåg och hänvisas till i EN 45545-2 - Järnvägar - Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter.

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan ska bli bekväm och säker. Brandsäkerheten är viktig för att rädda liv vid en eventuell olycka. Därför ska alla material och produkter som installeras i tåg och tunnelbana vara brandtestade enligt EN 45545-2. Systemet har utarbetats av Technical Committee CEN/TC 256 ”Railway applications” på uppdrag av EU-kommissionen och bygger på krav enligt EU-direktivet 2016/797.  Alla motstridiga nationella standarder är indragna.

Metod

Provkroppen monteras vertikalt i en transparent skorsten. En fastställd blandning av syre och kväve strömmar genom skorstenen. Provkroppens övre del antänds varefter eventuell brinntid och brunnen längd noteras. Flera provkroppar testas i olika syrgashalter varefter lägsta syrgashalt som krävs för att understödja förbränning kan fastställas.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Order Specification Form (pdf, 196.8 kB)


Fakta

Tjänst

Brandprovning enligt EN ISO 4589-2 för produkter i tåg

Område

Brandsäkerhet, Byggd miljö, Mobilitet, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Liknande standard: ASTM D 2863

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning (utredning av specifikt syreindex)

  • Minst 20 st provkroppar med måtten 80 - 150 mm x 10 mm x 4 - 10,5 mm

Förenklad provning (verifiering mot förbestämt syreindex)

  • 8 st provkroppar med måtten 80 - 150 mm x 10 mm x 4 - 10,5 mm

Beroende på typ av material som skall provas så kan måtten på provkropparna avvika från ovan angivna mått.

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Enhetschef

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Per Thureson

Kontaktperson

Per Thureson

Senior Projektledare

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.