Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av tungmetaller i glas

Analys av tungmetallerna kvicksilver,kadmium, bly samt sexvärt krom,  i glas

Syfte

Analys av tungmetallerna kvicksilver, kadmium, bly samt sexvärt krom är ett krav enligt förpackningsdirektivtet.

I syfte att kunna kvalitetssäkra sin produkt att den uppfyller kraven enligt förpackningsidrektivet så analyseras tungmetallarna kvicksilver, kadmium, bly och sexvärt krom i glas såväl mellanprodukter som slutprodukter.

Metod

Analyserna utförs enligt ackrediterade metoder i RISE lokaler i Växjö.

Leveranser

Rapport skickas.

Beställning

Ring eller maila tjänstens kontaktperson.

Fakta

Tjänst

Analys av tungmetallerna kvicksilver,kadmium, bly samt sexvärt krom, i glas

Område

Förpackning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Ulrika Karlsson

Kontaktperson

Ulrika Karlsson

Laboratorieingenjör

+46 10 516 63 69
ulrika.karlsson@ri.se

Läs mer om Ulrika