Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Fältprovplatser för betongs beständighet i tuffa miljöer

Enda i sitt slag i Sverige, Norden och Europa med en stor samling av olika betongsammansättningar som exponerats under lång tid.

Fältprovplatserna drivs av RISE i nära samarbete med Cementa (Träslövsläge och Riksväg 40) och Trafikverket (Riksväg 40) och utgör en resurs för beständighetsforskning och produktutveckling av material utsatt för tufft nordiskt klimat.

Fältprovplatsen i marin miljö i Träslövsläge består av två stora betongpontoner placerade i Träslövsläge hamn. Pontonerna möjliggör exponering av material såväl helt nedsänkt i havet, i skvalpzonen samt i luft strax ovanför vattenytan.

Fältprovplatsen i tösaltad vägmiljö vid Riksväg 40 består av en 200 meter lång och tre meter bred grusad yta omedelbart bakom säkerhetsräcke direkt i anslutning till vägbanan.

Fältprovplatserna initierades i samverkan mellan näringsliv, universitet, myndigheter och institut i början av 1990-talet för att öka kunskapen om betongs beständighet i tuffa miljöer. Idag, mer än 20 år efter invigningen, utgör dessa testbäddar mycket viktiga anläggningar till gagn för svenskt näringsliv och samhälle.

Fakta

Testbäddsnamn

Fältprovplatser betong

Etableringsår

1991

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Material

Område

Byggd miljö, Cement och betong

Region

Västra Götalandsregionen

Adress

Brinellgatan 4, Borås