Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kemisk behandling av biomassa

Pilotpark för framställning av massa från ved samt behandling av biomassa.

Anläggningen används för att kunna kemiskt behandla biomassa, främst ved.

  • Alla moderna kokprocesser kan simuleras inklusive framställning av cellulosa för textilfibrer och andra specialcellulosor. Vi kan även producera socker från ved.
  • Ett flexibelt system bestående av en kokare/kemisk reaktor med fyra tankar. Processbetingelserna kan varieras: tid, temperatur, förträngning av vätskor, halter i kokvätskor . Både avdrag och tillsats av vätskor kan göras.
  • Simulera skjuvning och kompression för att efterlikna de industriella förhållanden som flisen utsätts för i kokaren.
  • Bioreaktor där upp till 40 kilo ved per omgång kan behandlas. Bioreaktorn kan också användas för att lösa ut olika vedsubstanser och vidareförädla dem, till exempel framställning av hemicellulosa och lignin från kokerilutar.
  • Både stora gemensamma F&U-projekt och bilaterala projekt med enskilda företag utnyttjar Innventias testbädd för massaproduktion.

Fakta

Testbäddsnamn

Bioraffinaderi

Etableringsår

2005

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Material, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi

Strategiskt innovationsprogram

Region

Region Stockholm