Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Volume Automotive Composite Material Transformation 2

VACMT2 stöder Tier 1, 2 och SMF:s tillverkning av komponenter i kompositmaterial till elektriska fordon. Tjänsten erbjuder konstruktion, tillverkningsprocesser och affärsmodeller för multimaterial komponenter. Tjänsten tillhandahålls av RISE (Sverige), SUPSI (Schweiz) och STUBA (Slovakien) och stöds av EIT-tillverkning och partners.

EITM

VACMT2 (aktivitetsår 2021) är förlängningen av VACMT (aktivitetsår 2020). Tjänsten stöttar företag inom fordonsindustrin i deras omställning till komponentleverantörer mot elektriska fordon. Genom att använda kompositmaterial ges en större flexibilitet i komponentdesign, flexibilitet i produktion och även reducerad vikt. Minskningen av antalet komponenter som krävs för elektriska fordon jämfört med traditionella fordon med förbränningsmotorer erbjuder både utmaningar och nya affärsmöjligheter där europeiska tillverkare behöver hantera denna omställning på bästa sätt. I denna omställning ska hållbara lättviktskomponenter med cirkulärekonomiska affärsmodeller användas. VACMT handlar om att stötta detta för få ut det mesta av befintlig kunskap i branschen och kombinera den med nya framsteg inom komposittillverkningsteknik och cirkulär ekonomi.

Kompositkomponenter har potential att stödja övergången till en cirkulär ekonomimodell, som uppskattas representera en global tillväxtmöjlighet på 4,5 billoner US dollar fram till 2030. Cirkularitet är helt klart en konkurrensfördel och marknadsmöjlighet för den europeiska industrin. VACMT stödjer denna övergång genom att tillhandahålla den kunskap och teknik som utvecklats inom produktion av kompositer med hög volym till små och medelstora företag och befintliga Tier 1 & 2-leverantörer.

Tjänsten stöds av EITM som samlar europeiska tillverkningsaktörer i innovationsekosystem och som ger unika värden till europeiska produkter, processer och tjänster och inspirerar till skapandet av en globalt konkurrenskraftig och hållbar tillverkning.

Insikter i transformationsteknik

Insikter i transformationsteknik presenteras i VACMT, verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning

Projektnamn

VACMT 2

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Koordinator och forskare

Projektstart

Varaktighet

2021-12-31

Total budget

€600.000

Partner

University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Slovak University of Technology in Bratislava, COMAU, Gestamp Hardtech, Freno Air

Finansiärer

EIT Manufacturing

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur