Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Visualisering för en hållbar industri och stad

Projektet syftar till att genom användarcentrerad design och innovativ informationsvisualisering av fjärrvärmedata skapa ökad samverkan inte bara mellan privat personer och industrin, utan också mellan de stora energidistributörerna i Sverige där de via projektet kommer diskutera gemensamma visioner och dela teknik där det är möjligt.

Människans utnyttjande av teknik går alltmer mot ökad autonomi i de tekniska systemen, vilket ställer krav på nya former av gränssnitt mellan människa och system, dels för att vid behov kunna ta över systemstyrningen, men också förstå systemets egna beslut, använda systemet som ett beslutstöd och kunna ge styrsignaler. Dessa former av gränssnitt är ännu tämligen outvecklade, men kommer att vara en nyckel till framgångsrik exploatering av autonoma system. Vi vill med de nya gränssnitten demonstrera hur tillgång till data på rätt sätt kan skapa smartare stad och mer hållbar industri.

Projektet syftar till att genom användarcentrerad design och innovativ informationsvisualisering skapa ökad samverkan inte bara mellan privat personer och industrin, utan också mellan de stora energidistributörerna i Sverige där de via projektet kommer diskutera gemensamma visioner och dela teknik där det är möjligt. Genom att lyfta fram relevant data för relevanta användargrupper är önskvärda resultat ett resurseffektivare samhälle, mer hållbar industri, nya och tätare samarbeten, och ökad svensk export. 

I projektet samarbetar vi med tre VinnVäxt-initiativ för att skapa nya kontakter och samarbeten mellan visualiseringsföretag och industrin. Projektet arbetar med att ta fram skräddarsydda visualiseringar för operatörer som beslutsstöd till produktion och distribution av fjärrvärme i staden, samt förbättra kommunikationen mellan fjärrvärmeproducent och fastighetsägare. 

Arbetet i projektet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 

Sammanfattning

Projektnamn

VHS

Status

Pågående

Region

Region Skåne, Region Västmanland, Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-05-05 - 2019-03-31

Partner

ABB Control Technologies, ABB Corporate Research, Automation Region, Visual Sweden, Urban Magma, Mälarenergi, Tekniska Verken

Finansiärer

Finansieras av PiiA - Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Petra Edoff

Kontaktperson

Petra Edoff

Enhetschef/Fokusområdesledare RISE interna digitalisering

Läs mer om Petra

Kontakta Petra
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.