Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Visualiserad byggtrafikplanering för en störningsfri stadsutveckling

Trots att vi vet att det inte är så, tenderar vi att förhålla oss till byggprojekt som en tidsbegränsad störning. Detta är inte sant, eftersom städer ständigt utvecklas och speciellt med tanke på den pågående urbaniseringstrenden och därmed förtätningen av våra städer.

Under byggtid uppstår en konfliktsituation gällande stadens infrastruktur. Kapacitetsbehovet ökar samtidigt som tillgängligheten begränsas kraftigt. Detta uppstår pga. bristande överblick över kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtransporterna samt bristande koordinering av byggtransporter mellan och inom projekt och mellan myndigheter, byggherrar och byggprojekt.

Syftet med projektet Störningsfri stad är att utveckla kunskap och kompetens som möjliggör att utvecklingen av ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen.

Ambitionen med projektet är att demonstrera fördelarna och användbarheten i interaktiv visualisering för att utforska olika beslutsscenario inom stadsplanering, byggtrafikplanering och bygglogistik. Byggfridsystemet som utvecklas i projektet ska kombinera 3D modeller av stadsplaneringen med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden dynamiskt och realtidsdata från trafikdata (t.ex. ljudnivåer). Systemet ska vara ett beslutsstöd för kommuner och beställare gällande genomförandeplaner och trafikanordningsplaner (TA-planer). Detta kommer öka framkomligheten i staden och förbättra byggprojektets framskridande och gör staden attraktiv att leva och verka i även under byggtid.

Sammanfattning

Projektnamn

Störningsfri stad

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2018 - 2021

Total budget

7.3 miljoner SEK

Partner

VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut, Sveriges byggindustrier, Sankt Kors, Logistikkluster Östergötland, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Uppsala kommun, Stockholm stad, Telenor, Wiklunds Åkeri AB, Wellsec, Trafikverket, Fastighets AB L E Lundberg

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Arianit Kurti

Kontaktperson

Arianit Kurti

Senior Researcher

Läs mer om Arianit

Kontakta Arianit

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.