Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Glas på glasdeponi
Foto: Elisabeth Flygt

Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas

I Glasriket ska ca 40 deponier saneras. Genom att återvinna blyglaset renar vi naturen och samtidigt minskas behovet av nya råvaror. Metoder för återvinning av blyglas ska utvecklas och verifieras i industriell skala. Det ger företag och offentliga aktörer underlag för att kunna satsa på återvinning och innovativ sanering av Glasriket.

Reduktionsförsök där glas och metall separeras

Glasriket blomstrade under 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Många av glasbruken producerade under någon period kristall glas. Helkristall innehåller 30 viktprocent bly och vanligtvis ca 1 viktprocent arsenik eller antimon. I Glasriket i Småland finns idag ett 40-tal glasbruksfastigheter och deponier som av länsstyrelserna klassas som mycket hög risk. Dessa ska saneras förr eller senare. Alla deponierna är unika med olika mängd glas och glaskvaliteter. Hur glaset är fördelat över området och hur lätttillgängligt det är varierar också. I Glasriket finns en resurs med glas och ingående metaller, hur kan vi ta tillvara det?

I det tidigare projektet Glasdeponier – från usch till resurs visade vi att det går att separera bly och glas i en liten skala. I det  nya projektet ska vi skala upp tekniken för att återvinna glas från glasdeponierna och undersöka hur vi kan implementera den i de pågående saneringarna i Glasriket. För att göra detta krävs det att:

  • det går att identifiera kristallglastäta områden
  • det vid saneringen och sorteringen går att separera ut glaset i olika glaskvaliteter
  • det finns lämpliga smält och uppskalningsfaktorer
  • det finns en smältseparations teknik för industriell skala
  • det finns exempel på vad man kan göra av glaset
  • det hos kommunerna i Glasriket finns en organisation som implementerar resultaten

Genom att verifiera tekniken i fullskala blir det möjligt för en entreprenör att investera i en fullskaleanläggning. Återanvändning av glaset i Glasriket kan då bli en verklighet. Även metallerna kan renas och återanvändas istället för att bryta nya mineraler.  

Det  breda konsortiet inkluderar alla nödvändiga partners  dvs problemägare, forskningsinstitut, gasindustri, avfalls hanterare och designkompetens. Vi är finansierade av SGI, Länsstyrelserna och de ingående företagen.

Sammanfattning

Projektnamn

Återvinning av blyglas från deponier

Status

Pågående

Region

Region Kronoberg

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3år

Total budget

5,45 miljoner

Partner

Ragn-Sells, Målerås Glasbruk, Form Us With Love, Länsstyrelsen Kronoberg, Länsstyrelsen Kalmar, Nybro kommun, Uppvidinge kommun, Lessebo kommun, Emmaboda kommun

Finansiärer

SGI, Länsstyrelsen Kronoberg, Länsstyrelsen Kalmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald