Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Stenungsund

Vatten- och energieffektiv processindustri

Projektet syftar till att kartlägga vattenanvändning och utreda möjligheter till vattenbesparing inom kemiklustret i Stenungsund. I projektet verifieras och vidareutvecklas också ett verktyg för vattenkartläggning som även ska hjälpa andra industrier i arbete med vattenbesparing.

Brist på vatten är ett växande problem både i Sverige och internationellt och problemet förvärras på många platser med pågående klimatförändringar. Ett ökat uttag av sötvatten samtidigt som påfyllnaden av reservoarerna minskar, leder till målkonflikter och konkurrens mellan olika användares behov av vatten. I detta projekt är Stenungsund pilotområde, som genom expanderande industrier och ökat antal invånare inte längre har tillräckligt med vatten för att täcka allas behov.

Vi har i projektet arbetat tillsammans med de stora industrierna i Stenungsund  Borealis, INOVYN, Perstorp och Nouryon samt Stenungsunds kommun för kartlägga vad vattnet används till och vad de kan göra för att minska sin vattenförbrukning. Industrierna använder 70% av tillgängligt vatten i Stenungsund och arbetet visar att det finns flertalet åtgärder industrierna kan göra för att minska sin vattenförbrukning.  I projektet har vi också verifierat och vidareutvecklat metodik för vattenkartläggning som bygger på principen och standards för energikartläggning. Verktyget för vattenkartläggning hjälper en industri eller kommun att synliggöra vad vattnet används till och ger ett bra underlag för att identifiera rätt åtgärder för att minska vattenförbrukning.

 

Projektrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Vatteneffektiv processindustri

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

7 månader

Finansiärer

Klimatledande processindustri

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Lina Lindahl

Kontaktperson

Lina Lindahl

Forskare

+46 10 516 56 86

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.