Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tillverkad lastbärande flygmotorkonstruktion, varmformning och exempel på en komponent för flygmotorstrukturer i superlegeringar
Foto: GKN Aerospace Sweden - RISE

Varmformning av bi-metallisk lättviktsdetalj med variabel plåttjocklek

Lättviktsdesign ligger alltmer i fokus hos tillverkningsindustrin. Fabricering innebär att olika legeringar, godstjocklekar och materialtillstånd kan kombineras på ett optimalt sätt i syfte att uppnå minimal vikt, excellens i prestanda och samtidigt effektivisera tillverkningen, med varmformning och svetsning av bi-metalliska lättviktskomponenter.

Lättviktsdesign ligger alltmer i fokus hos tillverkningsindustrin. Globala miljöutmaningar, mål och lagstiftning medför att lättare och hållbara produkter är nödvändigt för att förbli konkurrenskraftig. Det strategiska lättviktsarbetet för flygmotorindustrin innebär stort fokus på de unika möjligheter som tillverkningsmetoden fabricering medför, där kompletta motorstrukturer byggs genom att plåtformade detaljer svetsas samman med smiden och gjutgods vilka förstärks och interface skapas genom AM. Fabricering innebär att olika legeringar, godstjocklekar och materialtillstånd kan kombineras på ett optimalt sätt i syfte att uppnå minimal vikt, excellens i prestanda och samtidigt effektivisera tillverkningen.

Detta post-doc projekt tar sikte på att effektivt utveckla en unik varmformningsprocess för bi-metalliska lättviktskomponenter med variabel tjocklek där två olika legeringar formas och sammanfogas. Arbetet är branschgeneriskt och bygger vidare på tidigare forskningsarbete där virtuella metoder som inkluderar tillverkningskedjor med kopplade FE-analyser utvecklats i syfte att träffsäkert korta utvecklingstiderna av innovativa varmformningsprocesser. Projektet samlar kompetens från flygmotorindustrin i Sverige, erkänt institut inom tillverkningsprocesser, FE-modellering samt SMF med erfarenheter från plåtformning.

Projektets mål är:

  • Tillämpning av generisk metodik för kopplade FEA av tillverkningskedja för bi-metallisk komponent med variabel tjocklek. Simuleringsdriven utveckling av unik varmformnings-process som säkerställer geometri och egenskaper i framställd komponent.
  • SMF tillverkar och utvärderar av GKN efterfrågad viktoptimerad varmformad komponent i superlegeringar.

Sammanfattning

Projektnamn

LIGHTform

Status

Pågående

Region

Region Blekinge, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare, projektledare

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

4 450 000 SEK

Partner

RISE IVF AB, LaserTool i Blekinge AB, MagComp AB, Ryd-Verken AB

Finansiärer

VINNOVA

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Lluis Perez Caro

Kontaktperson

Lluis Perez Caro

Forskare

+46 10 228 46 68
lluis.perez.caro@ri.se

Läs mer om Lluis Perez