Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Raffinaderi skogsbaserat flygbränsle
Foto: RISE

Validering och demonstration av skogsbaserade bioflygbränslen, steg 1

Projektet syftar till att avriska en investering i en första kommersiell produktionsanläggning för biojetbränsle. Detta förprojekt ska förbereda en demonstration av hela kedjan från skog till flygplan genom att tillhandahålla planering och kostnader för Fischer Tropsch-baserad tillverkning i pilotskala samt användning i kommersiella flygningar.

Projektet är det första steget av ett projekt med mål att inom 2-3 år producera bioflygbränsle för fossilfritt flyg baserat på svenska skogsrester – och testflyga bränslet med kommersiellt flyg i Sverige. Denna förstudie, som löper till och med december 2019, innebär bland annat ingenjörsarbete och teknisk utredning av tillverkningsteknik för ett möjligt demonstrationsprojekt vid biodrivmedelspiloten LTU Green Fuels i Piteå.

Därutöver kommer projektet att utreda distributionskedjan för biojetbränslet för att effektivt levereras till de svenska flygplatserna, utföra planering av fälttester i flygplan samt undersöka hur en affärsplan skulle se ut för att kunna stödja en kommersiell implantering av tillverkningstekniken.

Den förgasningsbaserade teknik produktionsteknik som studeras i projektet är en av de som har störst potential att bidra till lokal produktion av bioflygbränsle i Sverige på kort- och medellång sikt. Projektet strävar efter att snabbt skapa förutsättningar för kommersiell produktion genom att minska riskerna för investerare genom en demonstrationen av hela värdekedjan, från skog till vinge.

Projektets aktörer spänner över hela värdekedjan, med flygbolagen SAS och BRA, holländska SkyNRG, tyska Ineratec och Arvos Schmidtschke Schack, Smurfit Kappa Piteå, Sveaskog, Fly Green Fund, Svebio och Luleå Tekniska Universitet samt med stöd av Swedavia, ägare av flygplatser i Sverige, och KLM.

RISE bidrar med både tekniskt arbete rörande ombyggnad av den befintliga biodrivmedelspiloten i Piteå, tekno-ekonomisk analys av konceptet och arbetet med att stödja kommersiell implementering av konceptet.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Demonstration av bioflygbränslen

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Processdesign samt tekno-ekonomisk bedömning

Projektstart

Varaktighet

22 månader

Total budget

4600 kSEK

Partner

Luleå Tekniska Universitet, INERATEC GmbH, SkyNRG B.V., BRA Sverige AB, SAS AB, Fly Green Fund, ARVOS GmbH, Smurfit Kappa, Sveaskog, Svenska Bioenergiföreningen

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.