Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Referens för positionering
Foto: Magnus Herbertsson

Validering av Kart Generering och Lokalisering för Autonoma Fordon

Projektets mål är att skapa ett varierat, validerat och öppet dataset i form av en högupplöst karta (HD karta) som skall vara tillgängligt för framtida forskning. På så sätt kan akademi, utvecklare och forskare använda en HD karta med kända mätosäkerheter ihop med insamlad data för vidare forskning, som t.ex. validering av beslutsalgoritmer.

VAMLAVs mål är att utveckla en HD karta av testbanan Rural Road på AstaZero baserad på den befintliga infrastrukturen. Datainsamling kommer ske under samtliga årstider, olika väderförhållanden och under olika tider på dygnet för att få varierad data. 

Valideringen av HD kartan görs genom att exempelvis vägskyltar, används som referenser för genereringen av kartan. Objektens position kontrolleras sedan under projektets gång för att få en bedömning på kort- och långtidsstabilitet. Kontrollen görs med etablerad mätteknik för stora volymer så som GNSS och lasersystem, dessa stationära mätningar har typiskt lägre mätosäkerhet än vad som kan uppnås vid mätning i rörelse. 

För att gå ett steg längre och få en bättre uppfattning om hur objektens stabilitet påverkar kartan kommer minst ett ändamålsbyggt referensobjekt att uppföras. Detta kommer vara konstruerat för långtidsstabilitet, ha förutsättningar för utvärdering av fordonssensorer och övervakas oftare än andra objekt. På så sätt skapas en primärreferens som kan användas för att utvärdera både individuella sensorer, fordonets positionering och eventuell drift i HD kartan.

Efter projektets slut planerar VAMLAV att möjliggöra för andra parter att kunna bidra till det dataset som skapats under projektet och på så vis uppmuntra till ytterligare forskning kring kart generering och delning av data. Aktuella områden som skulle kunna dra nytta av detta dataset är tex: "Mobility as a service", "Path planning" och "Crowdsourcing".

Sammanfattning

Projektnamn

VAMLAV

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

11 MSEK

Partner

AI Sweden, Zenseact

Finansiärer

Vinnova - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Carl-Henrik Hanquist

Kontaktperson

Carl-Henrik Hanquist

Forskare

Läs mer om Carl-Henrik

Kontakta Carl-Henrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.