Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utveckling av innovativa viltprodukter för konsumentmarknaden

Projektet bidrar till ökad tillgänglighet av vildsvinsprodukter på marknaden genom ökat samarbete mellan aktörer i viltvärdekedjan och RISE. RISE tillsammans med medsökande parter kommer utveckla livsmedel från vildsvinskött genom förädling av viltråvaran.

Följande insatser ingår i projektet:

  • Identifiering av produktkategorier med hög marknadspotential
  • Produktutveckling av vildsvinsprodukter inom identifierade produktkategorier
  • Riskbedömning
  • Marknadstest av utvalda vildsvinsprodukter.

Projektet ska uppnå följande mål:

  • Stärka och effektivisera och utveckla viltvärdekedjan
  • Utveckla viltprodukter som livsmedel
  • Utöka tillgängligheten av vilt som mat för allmänheten
  • Förbättrad, jämnare och säkrare kvalitet genom bättre tillvaratagande av vilt

Projektet kommer att ge exempel på hur vildsvinskött kan tas vara på ett sätt som ekonomiskt gynnar aktörer i viltvärdekedjan, från jägare till konsument. Med nya innovativa, klimatsmarta och lokalproducerade livsmedel kan aktörer från hela viltvärdekedjan öka lönsamheten genom att hitta nya kundgrupper och fylla outnyttjade behov som finns på marknaden.

Långsiktigt kan projektresultaten leda till ökad produktion av vildsvinsprodukter som i sin tur kommer ge ökat antal avskjutningar av vildsvin i Sverige. Detta kan bidra till ekonomisk nytta för andra målgrupper än viltbranschen då ökat antal avskjutningar kan leda till minskade skador på odlingar och trädgård orsakat av vildsvin.

Samarbetspartners är: Jakobdals Charkuteri AB, Coop Sverige AB och Preppa AB.

Kontaktperson: Haris Hondo, haris.hondo@ri.se


Sammanfattning

Projektnamn

Produktutveckling från vildsvinskött

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare tillsammans med projektpartners

Projektstart

Varaktighet

16 månader

Total budget

Ca 600 000 SEK

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
Haris Hondo

Kontaktperson

Haris Hondo

Ingenjör

+46 10 516 66 65
haris.hondo@ri.se

Läs mer om Haris