Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utveckling av innovativa koncept för produktion av flytande biogas

Flytande biogas (LBG) kommer att vara en självklar energibärare i ett framtida energisystem där den kan användas som drivmedel för tunga transporter både på land och till havs. Genom det här projektet har RISE och SLU utvecklat en ny teknik för polering av biogas vilken kan leda till mer kostnadseffektiv produktion av LBG.

Askfilter används för att ta bort koldioxid från biogas

Syfte och mål

Projektet har till syfte att göra produktionen av flytande biogas mer konkurrenskraftig samt att bygga upp ny kunskap kring de olika delsystemen distribution och marknad. Målsättningen är att visa att askfilter (den teknik som RISE och SLU utvecklar) kan ersätta befintlig teknik för polering av biogas. Därtill ska nya systemutformningar tas fram vilka utgår ifrån askfilter som poleringsteknik. De framtagna systemen jämförs därefter med dagens kända teknik både med avseende på ekonomi som miljöprestanda.

Utmaning

Det fanns vid projektets början endast två anläggningar för produktion av LBG och båda utgick ifrån vattenskrubber för uppgradering av biogas följt av PSA-teknik för polering av gasen. Det innebar att det krävdes två konventionella uppgraderingstekniker för att nå tillräcklig renhet på biogasen inför förvätskning och det ledde till höga produktionskostnader. Därtill fanns det inga produktionssystem för småskalig LBG-produktion utan all teknik var anpassad för stora anläggningar (>30 GWh).

Lösning

Hypotesen var att askfilter kan användas för att polera biogas ner till under 50 ppm CO2 i produktgasen. Om det kan infrias kan det leda till enklare teknik för polering vilket kan ge mer kostnadseffektiv produktion av LBG.

Effekt

Försöken har varit lyckade och det har resulterat i framtagande av ett helt nytt koncept för småskalig (1-2 GWh/år) produktion av flytande biogas. Detta är helt unikt då det idag inte finns något LBG-system i denna skala. Vidare har projektet tagit fram viktig kunskap om dagens konventionella produktionstekniker och jämfört dem med avseende på ekonomi och miljöprestanda. Flaskhalsar och hinder inom distribution och marknad har identifierats och kommer att behandlas vidare i kommande projekt.

Sammanfattning

Projektnamn

Nya koncept för produktion av LBG

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator och utförare

Projektstart

Varaktighet

2015-2018

Total budget

2,6 MSEK

Partner

SLU, IVL, Biogas Öst, Gasum

Finansiärer

Projektet har finansierats av Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Johan Andersson

Kontaktperson

Johan Andersson

Senior projektledare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.