Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utveckling av högtemperaturkompositer för flygmotorer

RISE och GKN Aerospace samarbetar i ett nytt Clean Sky-projekt, ProTHiC - Process Simulation and Tool Compensation Methodology for High Temperature Composite Processes. Projektet är ett led i att reducera flygets utsläpp av koldioxid och NOx samt att minska buller.

I den öppna utlysningen för partners inom EU:s Clean Sky 2 vanns detta projekt i konkurrens med flera andra europeiska konsortier. I ACARE Flightpath 2050 finns ett antal ambitiösa mål, bland annat att till år 2050 jämfört med år 2000 reducera mängden koldioxid med 75%, NOx med 90% och buller med 65%.

Flygmotorsektorn satsar stort på att utveckla teknik som möjliggör detta. Ett sätt att minska vikten på flygmotorer är att ersätta metallmaterial som titan med kolfiberförstärkta kompositmaterial. Traditionella epoxibaserade kompositer kan endast användas för applikationer med en maximal servicetemperatur mellan 180 och 200°C. Fokus för ProTHiC är tillverkningsaspekter av polymerer som kan användas vid temperaturer över 200°C, ett temperaturområde där titan för närvarande används.

Det övergripande målet med ProTHiC är att utveckla material, tillverkningsprocesser, verktyg och simuleringsteknologier som möjliggör vidare exploatering av kolfiberförstärkta kompositer för högtemperaturapplikationer. En demonstrator i komposit kommer att utformas, tillverkas och testas för att verifiera material och simuleringsmetoder.

Publikationer

Sammanfattning

Projektnamn

ProTHiC

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

€ 700000

Partner

Alpex Technologies, Österrike, Nexam Chemicals, Sverige, Technische Universität München, Tyskland

Finansiärer

Clean Sky

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Daniel Berglund

Kontaktperson

Daniel Berglund

Enhetschef

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.