Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mexikanska golfen, USA, sedd från rymden
Foto: Photo by NASA on Unsplash

Utveckling av Ekosystemförmågor Öppna Data

EKOFOND

Digitaliseringen omstöper många branscher  och kollektivtrafiken är inget undantag. Under det senaste decenniet helt nya aktörer som Google (strategisk informationskanal mot resenärer), Uber (plattformsbaserade mobilitetstjänster) och start-ups inom mobilitet som tjänst (möjlighet att paketera om kollektivtrafikens tjänster) både utmanat branschen och tillfört nytt värde för resenärer.

En del som utmärkt kollektivtrafikbranschen i Sverige gentemot andra offentligt styrda verksamheter, är den öppenhet som har rått avseende tillgång till digitala resurser som data och programmerbara tjänster. En framgångsfaktor i arbetet har varit etablerandet av Trafiklab som drivits sedan 2011 i samarbete mellan Samtrafiken, Trafikverket, regionala kollektivtrafikmyndigheter och RISE.

I takt med mobilitetsområdets utveckling, krävs dock ytterligare insatser från branschens aktörer. Under perioden augusti 2016 till mars 2017 genomfördes därför ett arbete kallat "Kraftsamling Öppna Trafikdata". Resultatet av projektet har förankrats med Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter och arbetet med att realisera målbilden har beslutats och pågår genom projekt ”Öppna trafikdata”. En del som särskilt lyfts fram i rapportens avsnitt "Kollektivtrafikbranschens roll vid tredjepartsutveckling - ett ekosystemperspektiv" är att mobilitetstjänster och dess digitala infrastruktur i allt högre grad skapas och underhålls i komplexa system av aktörer, mjukvara och data - digitala ekosystem. Även om kollektivtrafikens aktörer i Sverige varit framgångsrika i att skapa ett eget ekosystem kring Trafiklab, kommer det krävas (som också nämns i slutrapporten) att kollektivtrafiken också lyckas med att nyttja kringliggande ekosystem där utveckling av mobilitetstjänster sker. Det är sådana organisatoriska förmågor som projektet kommer att utveckla tillsammans med Samtrafiken och Trafikverket.

Exempel på ekosystem som projektet adresserar är:

  • OpenStreetMap - en karttjänst som utgör grunden för flertalet mobilitetstjänster men som också har ett stort och löst kopplat nätverk av kartredigerare. Ett närmare samarbete och ömsesidigt datautbyte med OpenStreetMap skulle kunna leda till högre kvalitet kring positionering av ex. hållplatser både i OpenStreetMap och i kollektivtrafikens öppna data.
  • Samarbeten med andra myndigheter som också publicerar öppna data. Detta kan vara på nationell nivå - genom engagemang i ex. Hack for Sweden och DIGG.
  • Öppen källkod – idag sker en stor del av världens mjukvaruutveckling i enlighet med principer för öppen källkod, där utvecklare tillhandahåller sin källkod öppet så att andra utvecklare både kan ta del och vidareutveckla kodbasen. Kollektivtrafikbranschen har hittills inte nyttjat den potential som finns inom de ekosystem som underhåller och vidareutvecklar öppen källkod (några exempel är OpenTripPlanner och Chouette). Genom att både använda, själv vidareutveckla befintliga lösningar men också bjuda in externa parter att skriva tillägg till den befintliga kodbasen, kan kollektivtrafikbranschen både nå ut i nya sammanhang men även arbeta mer kostnadseffektivt.

Sammanfattning

Projektnamn

EKOFOND

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Forskning och facilitering

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Samtrafiken, Trafikverket

Finansiärer

Trafikverket

Koordinator

Publikationer från projektet

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Daniel Rudmark

Kontaktperson

Daniel Rudmark

Senior Researcher

+46 10 228 40 51
daniel.rudmark@ri.se

Läs mer om Daniel