Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
materials in contact with water-lab testing RISE Kimab

Utredning av styrenutsläpp: infodring med flexibelt foder

Syftet med projektet är att öka kunskapen hos beställaren (vattenleverantör) så de kan anpassa kraven gällande behovet och att kartlägga vilka alternativ till styren som finns i dag med en beskrivning av för-och nackdelar.

 

Undersökningar ur miljösynpunkt visar att infodring med flexibelt foder i avloppsrör är ett hållbart alternativ. Infodring med flexibelt foder medför inte byggavfall i lika stor utsträckning som en totalrenovering av ett rörsystem men det finns vissa nackdelar. De flesta flexibla foder formuleringar för renovering av dag-och spillvattenrör innehåller styren. Styrenbaserade produkter används i stor utsträckning då det är kostnadseffektivt och hållbart framför allt i tätortsmiljöer och har en välkänd teknisk prestanda. Styren används både som lösningsmedel för att minska viskositet och som reaktivt ämne som deltar i härdningsprocessen.

Styren finns angivet som utfasningsämne på Chemsecretariats SIN kandidatlista SIN List (chemsec.org). Därför är det viktigt för svensk VA-industri att kvantifiera problemet med styren. I vilken utsträckning styren är ett problem kan påverkas av flera olika omständigheter. Styrenpåstås bryta ner efter några 100 meter enligt tillverkare, men det är viktigt att det verifieras. Genom att förstå i vilka sammanhang styren utgör ett problem, och även i vilka fall det inte utgör ett problem, kan användandet av styrenbaserade produkter optimeras och eventuellt ersättas med styrenfri produkter. Detta skulle då kunna leda till att drivkraften för att röra sig bort från styren, med avseende på urlakning och dess miljöpåverkan kan förändras/optimeras.

1. Bestämma hur snabb styren-nedbrytningenäri ett antal avloppsvattenprover,genom att tillsätta kända mängder styren i avloppsvatten och mäta (med GC-MS och etablerade metoder) hur snabbt det bryts ned beroende på pH och temperatur.

2. Att genomföra mätningar i samband med installationer av respektive termisk och UV-härdade flexibla foder i fält.

3. Att kvantifiera hur mycket styren som läcker ut i samband med installation av ett flexibelt foderberoende på olika faktoreroch metoder (installationsförfarande mm)

4. Att kvantifiera om användningen av styren utgör ett problem nedströms installationer, tex i reningsverk

5. Genom labbtester av flexibla foder i vattenrigg med väl definierade förhållanden förstå hur olika parametrar påverkar urlakning av styren till vatten.

6.Tydliggöra alternativa flexibla foderformuleringar, för och nackdelar med en jämförelse av hållbarhet och prestanda.

Sammanfattning

Projektnamn

Styrenutsläpp: flexibelt foder

Status

Pågående

Region

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

koordinator och utförare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Partner

Göteborg kretslopp, Stockholm Vatten och Avfall, aarsleffs, Avloppsrallarna, NCC

Finansiärer

Svenskt Vatten

Projektmedlemmar

Love Pallon

Kontaktperson

Love Pallon

Seniorforskare

Läs mer om Love

Kontakta Love
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stacy Trey

Kontaktperson

Stacy Trey

Forskare

Läs mer om Stacy

Kontakta Stacy
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.