Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utformning av kylsystem för butiker utifrån bästa tillgängliga teknik

För att minska utsläppen av skadliga växthusgaser har EU kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen. Förordningen innebär att kylsystem, som idag arbetar med köldmediet R 404a, kommer att byggas om under det kommande decenniet. Genom att använda bästa tillgängliga teknik kan man energieffektivisera vid denna ombyggnation.

Syfte och mål

Att definiera hur tre (i framtiden vanliga) kylsystem för livsmedelsbutiker ska konstrueras för att få högsta möjliga funktion och energieffektivitet

Utmaning

För att uppfylla kraven i den nya f-gasförordningen, kommer en stor del av ombyggnationen att ske i befintliga livsmedelslokaler. När det kommer till eco-design, ställer EUs regler krav på energieffektiva komponenter men innefattar inte systemlösningar, vilket medför att ett system uppbyggt av energieffektiva komponenter ändå kan bli ineffektivt om det konstrueras fel. Många av dagens kylsystem är inte energieffektiva utan här finns en potential för effektivisering.  Den ombyggnation av livsmedelsbutikernas kylsystem som görs för att möta de nya köldmediekraven i F-gasförordningen, ger samtidigt en bra möjlighet att effektivisera.  

Lösning

Att föreslå bästa möjliga systemlösning för att täcka livsmedelsbutikernas kyl- och frysbehov. Man vill också visa på hur en systemlösning kan konstrueras för att samverka med byggnadens värmesystem i syfte att återvinna värme. Lösningen avser både system och komponenter.

Effekt

Att ge kunskap om bästa möjliga teknik för att utforma kylsystemen och att den kunskapen sprids brett till livsmedelsbutiker och påskyndar utvecklingen mot en större andel energieffektiva livsmedelslokaler. Härmed bidrar projektet till att bekämpa klimatförändringarna genom att öka andelen livsmedelsbutiker med effektiva kylsystem som drar mindre el och använder köldmedier med låg klimatpåverkan.  

 

Sammanfattning

Projektnamn

BAT

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och projektutförare

Projektstart

Varaktighet

2018-12-31

Partner

www.axfood.se, www.coop.se, www.bergendahls.se

Finansiärer

www.energimyndigheten.se

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Markus Lindahl

Ingenjör

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.