Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
ffff

Uppföljningsmodell för livskvalitet i kommuner

RISE utvecklar ett mätverktyg och en uppföljningsmodell för livskvalitet i samarbete med Helsingborgs stad. Målet är att utveckla ett mätverktyg för ett mer välriktat, nyanserat och ändamålsenligt beslutsunderlag för prioritering av insatser mot ökad och mer jämlik livskvalitet för alla Helsingborgare.

Mot bakgrund av införandet av Helsingborgs livskvalitetsprogram efterfrågas en uppföljningsmodell av livskvalitet som bryter ny mark. Genom RISE mättekniska expertis utvecklas nu en uppföljningsmodell som ska vara forskningsbaserad, bygga på principer för kvalitetssäkrade mätningar och erbjuda ett förbättrat, nyanserat beslutsunderlag för insatser mot ökad och mer jämlik livskvalitet i Helsingborgs stad. Detta för att underlätta verksamhetsplanering för politiker och tjänstepersoner så att stadens verksamheter kan styra mot målsättningen att öka livskvaliteten för Helsingborgarna. Uppföljningsmodellen ska även lägga grunden för ett överskådligt, användarvänligt och kommunikativt verktyg som kan bidra till nationell och internationell jämförelse av människors livskvalitet.

Projektets ansats grundar sig på behovet av att förstå livskvalitet på ett flerdimensionellt sätt där både objektiva och subjektiva indikatorer bidrar till att skapa en överskådlig bild över de många aspekter som livskvalitet består i. En utgångspunkt är därför att mäta både individers samlade livskvalitet och samhällets förutsättningar för fortsatt livskvalitet. 

Med sitt påbörjade livskvalitetsarbete och sin ambition att öka invånarnas livskvalitet fungerar Helsingborg som en första viktig testbädd av hur livskvalitet kan mätas, följas upp och styras mot. Samarbetsprocessen mellan RISE och Helsingborgs Stad kan i sig själv ses som ett värdeskapande gemensamt lärande som ömsesidigt bidrar till experimentell utveckling och innovation inom offentlig policy och ny tillämpad praktik grundad på forskning inom livskvalitet. Genom detta samarbete ökar förståelsen för livskvalitetsaspekters komplexitet, dess dynamiska mönster och samband mellan objektiva och subjektiva aspekter av livskvalitet. Därmed stärks kunskapen om behov av vilka policyåtgärder som behövs, samt nya eller förändrade arbetsprocesser för dessa insatser. Med ökad kunskap och förståelse ökar möjligheterna att utmana normer och system och testa banbrytande idéer för att uppnå mål om ökad livskvalitet för alla.

Sammanfattning

Projektnamn

Uppföljningsmodell för livskvalitet

Status

Avslutat

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Utvecklar mätverktyg och uppföljningsmodell

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

800 000kr

Projektmedlemmar

Jacob Wisén

Kontaktperson

Jacob Wisén

Projektledare

Läs mer om Jacob

Kontakta Jacob
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Hanna Svensson

Ingenjör

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.