Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Universell utformning av arbetsplatser – manuell montering UUAAMM

Projektet UUAAMM utvecklar inkluderande arbetsplatser för industriell montering. Specifikt kommer monteringsarbetsplatser för tillverkning av modulhus hos företaget Husmuttern anpassas för personer med olika former av funktionsvariationer.

Film från Husmuttern AB

Bakgrund

Projektet bygger på tidigare empiriska erfarenheter av att utveckla industriella arbetsplatser för personer med låg utbildning och utan språkkunskaper i ett av Tillväxtverkets finansierat projekt, ”Husmutterns utveckling av enkla jobb 2.0” (fig.1). I det tidigare projektet lyckades man med gott resultat med Lean-metodik (s.k. poka yoke) och digital visualisering utveckla ett system där personer med utländsk bakgrund och utan tidigare industriell erfarenhet kan arbeta produktivt, riskfritt, med säkrad kvalitet och på så vis bli inkluderade i industriellt arbetsliv. Arbetsstationerna har en hög visualisering och digitaliseringsgrad men låg automations- och mekaniseringsgrad vilket vi sett är en nyckel till inkluderande. Förutom att utveckla den egna produktionen av husmoduler har man även framgångsrikt sålt tjänsten ”att utveckla en industriell arbetsplats för att ta in personal utan språkkunskaper” i ett fall (CH-industry) hittills.

Projektidé

Nu är iden att arbeta vidare med systematiken och utvecklingsprocessen för att täcka in personer med funktionsvariation och öka tillgängligheten av industriella arbetsplatser och verksamheter. Vi har sett att systemet som redan utvecklats gör att det blir lättare för alla att arbeta i systemet oavsett funktionsvariation, men vi behöver utvärdera och testa hur generellt det fungerar, och om vi kan inkludera fler funktionsparametrar. I steg ett vill vi testa och vidareutveckla systemet för att stödja personer med t.ex. dyslexi, hörselskador, autismspektrat och liknande funktionsvariation till utvecklande och produktivt arbete i industrin. I steg två vill vi vidareutveckla stöd för olika typer av rörelsenedsatthet och liknande funktionsvariation och utreda var gränsen går innan man behöver individanpassa systemet. Vi avser även utreda om kön eller ålder gör någon skillnad i tillgänglighet av systemet.

Resultat

Hela grunden för projektet är att verka inkluderande och utveckla arbetsplatser där alla oavsett bakgrund eller färdigheter kan utföra ett arbete som är långsiktigt konkurrenskraftigt och lönsamt. Det är viktigt att lösningen är inkluderande så att den passar alla även om vi i detta projekt har fokus på personer som begränsas av sin funktionsvariation. Eftersom de flesta industritillämpningar idag har fler män än kvinnor anställda kan lösningen även bidra till att göra arbetet bättre anpassat (och mer attraktivt) för kvinnor. Idag är det vanligt att ha könsneutral arbetsplatsutformning på större industriella företag, men i mindre företag är arbetsplatserna främst anpassade för de som arbetar där idag, d.v.s. mest män. I utvecklingen av visualisering och digitala gränssnitt tar vi hänsyn till inkluderande och att det ska vara lätt att förstå och utföra arbete oavsett kön, ålder, bakgrund och färdigheter.

Sammanfattning

Projektnamn

UUAAMM

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

642 000 kronor

Partner

Husmuttern

Finansiärer

Vinnova och UUAAMM projekthemsida

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
Martin Kurdve

Kontaktperson

Martin Kurdve

Forskare

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.