Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Undersåker fjällupplevelsebussen - Försöksverksamhet i Södra Årefjällen

För att minska bilberoendet och skapa attraktiva transportlösningar för turister introducerades sommaren 2020 "fjällupplevelsebussen", en anropsstyrd mobilitetstjänst, som löser transfer från tågstationen till fjällstationerna i Södra Årefjällen, men även kan användas för dagsresor. RISE var med och utvärderade acceptans och upplevelse av bussen.

Samarbete i Södra Årefjällen

Södra Årefjällen präglas, precis som många andra glesbygdsområden i landet, av ett utbrett bilberoende liksom en låg turtäthet i kollektivtrafiken. Det påverkar i stor utsträckning både lokalbefolkningen och besöksnäringen, vars gäster i många fall färdas långa bilresor genom landet. Åretrakten urskiljer sig dock från många andra fjällområden eller naturturistmål överlag i och med att den har en bra tågförbindelse, framförallt i anknytning till Stockholm. Men bristen på lokala kommunikationer minskar antalet gäster som hade kunnat ta tåget istället för bilen. Oavsett har resandet med tåg ökat de senaste åren, samt att det förekommer en viss spårbunden arbetspendling till t ex Östersund. Utifrån dagens läge finns emellertid en betydande potential att öka det spårbundna resandet i hela Årefjällen och på så vis minska transporternas klimatpåverkan – liksom utsläppen från besöksnäringens värdekedja.

Anledingen för bristen på ett fungerande lokalt transportsystem för resor till och från tågstationen och inom Årefjällen är att den offentliga sektorn har utmaningar i att kunna erbjuda turtäthethet för kollektivtrafiken på en nivå som gör den till ett rimligt alternativ för många resenärer. Idag går det endast en linjelagd buss om dagen i Södra Årefjällen, som är anpassad efter skolbarnens schema: en tur tidigt på morgonen och en tur på eftermiddagen. På vardagar erbjuds även en anropsstyrd busstur mitt på dagen.

Dialoger med lokalbefolkningen och besöksnäringen visar att den offentligt finansierade kollektivtrafiken idag inte duger för att möta transportbehoven i området. Fastboende i Södra Årefjällen upplever att det idag inte finns tillräckligt bra alternativ till bilen. Denna upplevda låga tillgängligheten är som starkast bland de som nyligen har flyttat till trakten, många av dem kommande från större orter med bättre kommunikationer. Samtidigt ser besöksnäringen att bristen på lokala transportmöjligheter är en affärsrisk i en tid då klimatutsläppen ska minska och tågsemester är på uppgång.

Fjällupplevelsebussen

Mot bakgrund av det här har Södra Årefjällen ekonomisk förening påbörjat ett arbete med att utveckla och testa ett lokalt transportsystem som ska lösa transporter mellan tågstationen och bygdens olika byar. Arbetet sker i partnerskap med företaget Freelway och det RISE, samt i dialog med aktörer från offentlig sektor. I en rapport berättar vi om arbetet så här långt, lärdomar och idéer för den fortsatta utvecklingen av ett lokalt, multimodalt och delat transportsystem i Södra Årefjällen. 

Sammanfattning

Projektnamn

Undersåker fjällupplevelsebussen

Status

Avslutat

Region

Region Jämtland Härjedalen

RISE roll i projektet

Participant

Projektstart

Varaktighet

12 months

Finansiärer

LEADER-program (Jordbruksverket)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Maria Schnurr

Kontaktperson

Maria Schnurr

Senior Researcher

Läs mer om Maria

Kontakta Maria

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.