Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ull
Foto: Carina Gunnarsson

Ullpellets från outnyttjad ull

Målet med projektet är att omvandla ull av sämre kvalitet till en pellets för gödsling och jordförbättring inom framför allt trädgårdsnäringen och hemmaträdgårdar

Flera av de fårraser som är vanliga i Sverige har ull av sämre kvalitet med en mer grov och ojämn struktur, som inte kan användas lika lätt inom textilindustrin och som i dagsläget kan betraktas som en outnyttjad resurs.

Pelletering är en attraktiv metod för att förädla biomassa till en produkt som är effektiv och lätt att hantera, transportera och använda. Pelletspressar finns kommersiellt tillgängliga från liten gårdsskala till storskaliga anläggningar. Ull skiljer sig vad gäller tex densitet, struktur och konsistens jämfört med de råvaror som normalt pelleteras idag såsom skogsflis, halm, gödsel mm, varför det är viktigt att utveckla och anpassa systemen för att kunna pelletera ull.
 

I det föreslagna projektet vill vi utveckla och anpassa tekniken för pelletsproduktion för att fungera med svensk ull som råvara och därmed möjliggöra att den ull av sämre kvalitet som idag är en restprodukt som inte utnyttjas kan omvandlas till en förnybar och närproducerad gödsel- och jordförbättringsprodukt. 

I projektgruppen ingår RISE, Läppe Energiteknik AB, Mallas Stenstugu AB/ Ullkontoret och Lauritze Ord & Handling AB

Sammanfattning

Projektnamn

Ullpellets från outnyttjad ull

Status

Avslutat

Region

Region Gotland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

962 563

Partner

Läppe Energiteknik AB, Ullkontoret, Lauritze Ord & Handling AB

Finansiärer

Landsbygdsprogrammet 2014–2020, finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Ann-Kristina Lind

Kontaktperson

Ann-Kristina Lind

Forskare

+46 10 516 69 39

Läs mer om Ann-Kristina

Kontakta Ann-Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.