Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tysta offentliga rum – bullerdämpande platser i stadskärnor

Tysta offentliga rum är ett koncept som skapar bullerdämpande platser av hexagoner i glas som man kan gå in i. Störande trafikljud och buller dämpas med hjälp av avancerad teknik och skapar en behagligare ljudupplevelse. Konceptet utvecklas nu vidare och förbereds för marknadsetablering.

I steg 2 av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) tog man fram TOR-konceptet – en tyst, flexibel ljudmiljö uppbyggd av hexagoner i glas. Det är en innovativ produkt som kan ge avkoppling i bullriga miljöer. Nu har RISE fått ett steg 3-projekt beviljat för att ta konceptet vidare mot en marknadsetablering.

Sedan steg 2-projektet avslutades har partnerskapet drivit användarintegrationen i utformningen vidare och utvecklat hårdvara med stöd av bland annat Vinnova och Bygginnovationen. Konsortiet har stärkts med brukarcentrerad design och expertis inom policy samt industripartners. Användningsområdena har expanderats mot bland annat byggprojekt och skolor.

Vision att skapa ditt andrum i storstaden

Nu ska man utveckla, paketera och globalt distribuera kostnadseffektiva, innovativa stadsrum.

Ett mål är även att aktivt utveckla marknaden genom att stötta utveckling av policy och direktiv inom buller, innovationsupphandlingar och offentliga-privata investeringar.

Partnerskapet kommer att utveckla konceptet för anpassade mötesplatser till en pre-kommersiell fas. I projektet säkerställs resurser, kapital och kompetens för att nå en marknadsetablering. TOR-konceptet etableras i full skala på flera platser runt om i Europa, till exempel i London. Detta blir platser för kontinuerligt samarbete och utveckling med slutanvändare och kunder. Här testas även finansieringslösningar, affärskoncept och leveranskedjor.

Sammanfattning

Projektnamn

Tysta Offentliga Rum (TOR)

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2,2 MSEK

Partner

RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Alufront, Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Södra Änggården, Universeum, Watteriet

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur