Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Trygg och passande brandbekämpning

Är kraven som ställs på personlig skyddsutrustning för brandbekämpning till sjöss tillräckliga? Detta är en fråga inom Svensk Sjöfart och projektets ursprungspunkt. Genom projektet så undersöks vilka krav som är relevanta att ställa med hänsyn till när, var och hur utrustningen används samt hur Marine Equipment Directive och SOLAS motsvarar detta.

Skyddsnivån för personlig skyddsutrustning är en viktig fråga för svenska redare eftersom de vill vara säkra på att den utrustning de tillhandahåller är tillräckligt säker för de typer av bränder som kan inträffa ombord. Särskilt så vill ro-ro-rederier hålla sig uppdaterade om den förändrande fordonsflottan och nya energibärare (t ex elbilar och LNG-lastbilar). Minimumkraven för personlig skyddsutrustning bör vara i förhållande till förväntade risker och hur ofta besättningen utsätts för bränder. Samtidigt så måste den vara enkel att använda och tillåta de typer av uppgifter som brandbekämpning innebär med hänsyn till variationer inom brandgruppen (t ex kön och ålder). Flera flaggstater har understukit frågans höga relevans inom IMO IMO (International Maritime Organization) och den har återkommande tagits upp i underkommittén Ship Systems and Equipment.

I detta projekt så undersöker RISE vilka standarder och kravnivåer som gäller på SOLAS-fartyg – framförallt för larmställ. EU-flaggade fartyg måste även uppfylla krav i Marine Equipment Directive (MED) och skyddsutrustning måste vara rattmärkt. Det undersöks även om krav är tillräckliga och om ytterligare krav måste ställas.

Målet med projektet är att ge rekommendationer om vilka krav som den personliga skyddsutrustningen ombord bör uppfylla och relatera dessa till de existerande standarderna. Syftet är att bringa klarhet i ämnet för rederier och andra aktörer och att hjälpa till att säkerställa att rimliga krav ställs, så att det i framtiden går att köpa skyddskläder som uppfyller de skyddsnivåer och andra krav som är relevanta vid brandbekämpning ombord.

En referensgrupp bestående av intressenter som rederier, tillverkare och myndighet stöder projektet.

Publikationer

Projektrapport (pdf, 3.33 MB)

Quick guide (pdf, 909.11 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

Trygg och passande brandbekämpning

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Finansiärer

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Afa Försäkring

Projektmedlemmar

Anna Olofsson

Kontaktperson

Anna Olofsson

Brandingenjör

+46 10 516 69 73

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Julia Burgén

Forskare

+46 73 690 21 91

Läs mer om Julia

Kontakta Julia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.