Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tribologi i varmformning av aluminium

Aluminium är ett lättviktsmaterial som kan användas för lättviktskonstruktion och med varmformning kan geometriskt komplexa strukturer åstadkommas. Det finns dock flera utmaningar med processen, exempelvis gällande friktions- och slitagebeteende vid interaktion mellan det varma aluminiummaterialet och verktygsmaterial.

Varmformning av aluminium är ett område med växande intresse. Aluminium är ett lättviktsmaterial som kan användas vid lättviktskonstruktion till exempel i fordonsapplikationer. Dock, det finns vissa nyckelaspekter med varmformning av aluminium där det saknas tillräcklig förståelse, exempelvis gällande friktions- och slitagebeteende vid interaktion mellan det varma aluminiummaterialet och verktygsmaterial. Friktionsförhållandena är avgörande för kvaliteten på de tillverkade komponenterna samt för processäkerheten och processekonomin.

Syftet med projektet är att öka robustheten och förutsägbarheten för varmformning av aluminium genom att signifikant öka förståelsen för de tribologiska fenomen som förekommer i de utvärderade processerna, skapa industriella guidelines samt att utveckla och implementera avancerad friktionsmodellering i formningssimulering.

Projektkonsortiet har kompetens från alla relevanta delar av värdekedjan gällande varmformning av aluminium inklusive leverans av material, verktygsstål, smörjmedel, ytbeläggning, varmformningsprocesserna, forskning samt relevanta industriella applikationer.

Projektarbetet utförs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, en
gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.


Sammanfattning

Projektnamn

ALVA2

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2021-08-27

Total budget

SEK 5 800 000

Partner

Binol, Gestamp HardTech, Hydro, Iobond Sweden, Luleå tekniska universitet, Uddeholm, Volvo Cars

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Johan Berglund

Kontaktperson

Johan Berglund

Forskare

+46 10 228 47 04
johan.berglund@ri.se

Läs mer om Johan