Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Trafikledning för intelligent transportsystem för trafiksäkerhet

Enligt ett EU direktiv ska Europa realisera ett Intelligent Transportsystem (ITS). Utgångspunkten har varit de standarder som ETSI tagit fram inom ITS. Projektet har undersökt vilka viktiga tekniker och systemkomponenter som behövs för att realisera ett ITS. Systemkomponenter ska kunna certifieras för att hantera ansvarsfrågor och försäkringsfrågor

EU vill skapa ett effektivt transportsystem som också är trafiksäkert genom att förverkliga ett intelligent transportsystem. Verktyget för detta är standardisering runt en ITS-station.

Det övergripande syftet med projektet var att analysera ITS-stationen i relation till andra viktiga systemtekniker och komponenter för att möjliggöra ett intelligent transportsystem.

För att ITS ska bli verklighet krävs en mycket stor tillförlitlighet men också att komponenter kan realiseras kostnadseffektivt.

En demonstrator har designats för att påvisa hur systemkomponenter samverkar i två nyckelscenarion runt en korsning:
1) genom att dela information från lokala LDM (lokala dynamiska databaser) så att man undviker att komma i en farlig kollisionssituation
2) genom att aggregera information från lokala LDM:er till en central GDM (global dynamisk databas) så får man bättre situationsöversikt.

Projektet har levererat fem publikationer och sju examensarbeten.

Carmenta AB som deltog i referensgruppen lånade ut sin kartserver för att visualisera fordon i realtid från GDM. De har nu en produkt inom trafikledning, TrafficWatch™, som projektet bidrog med kunskaper till.

FFI projekt Chronos ”2016-02573 C-ITS Testplattform för framtidens transportsystem” (CHRONOS steg1) bygger vidare på resultaten och fullföljer planen att etablera AstaZero (forskningsanläggning för aktiv säkerhet) som en testbädd för ITS.

Sammanfattning

Projektnamn

iTRANSIT

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Project manager and research

Projektstart

Varaktighet

2015-08-10 - 2018-12-31

Total budget

18 859 950 SEK

Partner

VCC, AstaZero, ÅF, Chalmers

Finansiärer

FFI VInnova

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Martin Skoglund

Civilingenjör

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.