Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Graphen

Testbäddar för grafenbaserad produktinnovation

Det här projektet ska kartlägga testbäddar och infrastrukturer i Sverige som kan användas av företag vid olika faser av grafeninnovation. Projektet ser också behov av utbildning inom området och man vill utnyttja fallstudier från testbäddar för att inspirera och motivera fler företag till grafeninnovation.

Kartläggning av testbäddar

Projektet "Hinder och utmaningar för grafeninnovationer" ska kartlägga testäbddar och annan infrastruktur i Sverige, som kan vara användbara vid grafeninnovation. Kartläggningen av testbäddar ska vara tillgänglig för företag att söka i via SIO Grafens webbsida. 

Utbildning för forskare och företag

Projektet ser också behov av utbildning och planerar att hålla en öppen doktorandkurs vid Linköpings universitet, som ska ge doktorander och forskare ökad kunskap om grafen och en bättre inblick i de utmaningar industrin står inför idag. Kursen är tänkt att vara öppen för andra lärosäten och för industrin i syfte att vidareutbilda R&D-personal för grafeninnovation.

Fler möjligheter

Den kartläggning av testbäddar som ska tas fram, kommer att utgöra en referenspunkt för frågor som rör standardisering och arbetssäkerhet. Projektet verkar för att ytterligare stärka svensk industri, och även internationella delar av värdekedjan för grafen, för att främja grafeninnovation och utvecklingen inom området. Projektet planerar bland annat att arrangera workshops, konferenser och studiebesök på utvalda testbäddar och dela resultat från fallstudier i projektet, allt för att  ytterligare stärka svensk industri inom området. 

Sammanfattning

Projektnamn

Testbäddar för grafeninnovation

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Partner

Meva Energi AB , Megger Sweden AB , Nordic electronic partners AB , Grafren AB, NEP (Norrtelje elektronikpartner AB), Linköpings Universitet , Premix OY

Finansiärer

Vinnova SIO Grafen

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ting Yang Nilsson

Kontaktperson

Ting Yang Nilsson

Forskare

+46 10 228 47 95

Läs mer om Ting

Kontakta Ting
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stacy Trey

Kontaktperson

Stacy Trey

Forskare

+46 73 841 64 86

Läs mer om Stacy

Kontakta Stacy
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.