Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
arkivböcker

Testbädd för Digital Märkning av Arkivhandlingar

Stockholms Stadsarkiv och RISE har tillsammans utvecklat en testbädd för digital märkning med RFID-etiketter av arkivhandlingar i arkivförvaringsmiljö. Med hjälp av digital märkning vill Stockholms Stadsarkiv uppnå effektivare logistik, utökad tillgång, bättre spårbarhet och högre säkerhet för deras arkivhandlingar.

Utmaningar

Den digitala märkningen måste ha en mycket lång livslängd i arkivmiljö samtidigt som den har minsta möjliga skadliga effekt på arkivhandlingarna och deras miljö. I arkivmiljö är handlingarna tätt packade, ofta i plåthyllor. Det gör  det svårt för radiovågor att tränga fram och avläsning är därför svårare än i traditionell lagermiljö.

Testbädd

Testbädden ger en unik möjlighet för leverantörer av teknologi och utrustning att testa sina produkter i en krävande miljö. Målet för testbädden är att hjälpa Stockholms Stadsarkiv, Riksarkivet och andra kulturhistoriska institutioner att utvärdera olika tekniker för digital märkning och automatisk lokalisering av arkivhandlingar och kulturföremål. Resultatet av utvärderingarna kommer att användas till tekniska underlag för framtida upphandlingar av märksystem för Stadsarkivet.

Sammanfattning

Projektnamn

Digital Märkning av Arkivhandlingar

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Tillämpning av RFID tekniken, nätverksanpassning och mjukvaruintegration

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1 190 000 SEK

Partner

Stockholms Stadsarkiv

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar