Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Teknologisk anpassning till blyfria mässingslegeringar

Projektmålet var att skapa förutsättningar för att avveckla bly i svenskproducerade mässingsprodukter, samt att utveckla ett cirkulärt system för blyfri mässing genom hela livscykeln från återvinning till konsument.

En bred bild har skapats över vad utfasning av bly innebär för industrin. Flera produktionssteg fungerar medan andra är i behov av ytterligare utveckling innan en total övergång till blyfria legeringar kan ske. Ett koncept för återvinning och separering av bly från mässing har utvecklats vilket är en förutsättning för ett cirkulärt system.

Möjligt med blyfria mässingslegeringar

Resultaten visar att en övergång till blyfri mässing är möjlig. Genom att undersöka hela livscykeln och att skräddarsy tillverknings-, bearbetnings- och återvinningssteg till de nya materialen kan industrin på sikt skapa en kostnads- och resurseffektiv hantering av nya hållbara mässingsprodukter. Det bildade excellenscentret är en naturlig bas för fortsatt utveckling inom området och tillfälle för den svenska mässingsindustrin att rusta sig inför övergången till blyfria legeringar som med stor sannolikhet kommer att bli alltmer aktuellt i och med att krav och lagar skärps.

Samarbetspartners

Arbetet inom projektet har bedrivits i nära samverkan mellan forskningsutförare och 11 nordiska mässingsföretag över hela mässingens värdekedja och livscykel. Detta innefattar:

  • process- och materialutveckling för blyfria legeringar
  • industriell anpassning
  • återvinning och skrotrening där teoretiska verktyg, laborativa resultat och fältförsök skett parallellt i iterativa processer.

Med detta arbetssätt har hela värdekedjan från råvaror, tillverkning, användning och återvinning inkluderats.

Sammanfattning

Projektnamn

ADLEAF

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

8 030 000 SEK

Finansiärer

Vinnova, Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material

Olivier Rod

Kontaktperson

Olivier Rod

Avdelningschef

+46 10 228 48 88

Läs mer om Olivier

Kontakta Olivier
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.