Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svensk-tyskt forskningssamarbete kring elvägar

Den 31 januari 2017 presenterade de tyska och svenska regeringarna en gemensam överenskommelse. Överenskommelsen beskriver ett innovationspartnerskap mellan Tyskland och Sverige med fyra verksamheter som grund för samarbete. Projektet är resultatet av denna överenskommelse!

MÅL

 • att öka den gemensamma kunskapen kring elvägar genom samarbete mellan Tyskland och Sverige
 • att diskutera möjliga långsiktiga strategier för ett framgångsrikt genomförande av gränsöverskridande elvägar i Europa.

SYFTE

 • att öka medvetenheten om elvägar på nationell och europeisk nivå,
 • att dela kunskap mellan Sverige och Tyskland om elvägar,
 • att ge forskningsdeltagarna insikt i befintlig god metodik för att analysera elvägar från olika perspektiv,
 • att identifiera likheter och skillnader för elvägar i Tyskland och Sverige (d.v.s. jämföra resultat och slutsatser från de nationella forskningsprogrammen),
 • att utveckla förslag till genomförandestrategier för Tyskland och Sverige och överväga ytterligare möjligheter på EU-nivå, och att involvera relevanta intressenter och få med expertis till diskussionen om genomförandet av gränsöverskridande elvägar.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

 • Bedömning av olika elvägskoncept och en aktuell översikt över internationella elvägsaktiviteter.
 • Kriterier för elvägar och identifiering av transportkorridorer mellan Sverige och Tyskland lämpliga för elektrifiering, samt övervägande för angränsande transportkorridorer.
 • Analys av lovande affärsmodeller och finansieringsstrategier för elvägar.
 • Rekommendationer av politiska åtgärder och styrmedel.
 • Studie av elvägars påverkan på energisystem och miljö inklusive klimatnytta.

ORGANISATION

Projektet syftar till samarbete på alla nivåer. Projektledningen består av projektledare för tre nationella projekt samordnade av ifeu, Öko-Institut och RISE. Sverige leder projektet 2018 och Tyskland under 2019.

Tyska forskningspartners är Öko-Institut e.V., ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Heilbronns högskola och Fraunhoferinstitutet för energiekonomi och energisystemteknik. Svenska forskningsparter är RISE, Chalmers tekniska högskola, KTH, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut, och Trafikverket.

Projektet finansieras av det tyska federala ministeriet för miljö, naturskydd, bygg och nukleär säkerhet (BMU) och svenska Trafikverket.


Overview of ERS concepts and complementary technologies

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Martin G. H. Gustavsson

Kontaktperson

Martin G. H. Gustavsson

Senior Researcher

Läs mer om Martin

Kontakta Martin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.