Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Styrning av FTX för fuktsäkra småhus

Byggnader har blivit lufttätare och roterande värmeväxlare är vanligast vid FTX-ventilation vilket innebär en ökad risk för fuktskador. Studier har visat att aggregaten kan styras så att risken minimeras. Projektet ska i samarbete med branschen utveckla en metod för att testa hur styrsystem kan hantera intern fuktgenerering på ett fuktsäkert sätt.

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är en metodik för dynamisk provning i realtid av styr- och reglerfunktionen hos FTX-aggregat i småhus med avseende på värmeåtervinning, tryckbalans och eventuell fuktåtervinning. På sikt är målet att minimera risken för att FTX-ventilation i framtidens välisolerade och lufttäta småhus ska leda till oönskade bieffekter i form av fuktskador på klimatskalet.

 

De olika delmålen i projektet är följande:

  • Skapa olika realistiska fuktbelastningsprofiler
  • Skapa matematiska modeller av några typhus
  • Skapa fysisk koppling mellan provobjekt och luftflödesanläggning
  • Skapa in- och utdatainterface mellan provobjekt och husmodell
  • Testa ut metodiken med aggregat med olika växlartyper och styrsystem
  • Beskriva provningsmetodiken i en rapport

 

Utmaning

Framtida skärpningar av energikraven i de svenska byggreglerna förväntas leda till en ökad användning av FTX-ventilation i svenska småhus. I en presentation vid Trähusdagarna 2017 redovisades erfarenheter från ett flertal nyare småhus med FTX där man hittat fuktskador som misstänks bero på ventilationssystemet. Presentationen redovisade även drivkrafter för fuktkonvektion och hur dessa påverkas av ventilationssystemet. Slutsatsen var att man vid en framtida storskalig användning av FTX i småhus måste säkerställa en korrekt tryckbalans och att eventuell fuktåterföring kan begränsas. Risk finns annars att vi om några år kommer att få nya tidningsrubriker om fuktskador i nybyggda hus (liknade det som skedde med de enstegstätade fasaderna).

Boverkets föreslagna skärpningar av energikraven i BBR fr.o.m. 2020 förväntas leda till en ökad användning av FTX i svenska småhus.
 

Lösning

Ett flertal studier har dock visat att det teoretiskt är möjligt att styra luftflöden, och i förekommande fall rotorvarvtal, på ett sådant sätt att risk för konvektionsfuktskador minimeras. Om man kan kontrollera tryckskillnaden över klimatskärmen så att övertryck mot ute undviks behöver inte ett något förhöjt fukttillskott innebära någon risk för fuktkonvektionsskador. I vissa fall kan det t.o.m. vara en fördel om man med en roterande värmeväxlare och närvarostyrd ventilation under kontrollerade former kan åstadkomma ett något förhöjt fukttillskott. Både människors slemhinnor och inredningsmaterial såsom exempelvis stora parkettgolv skulle må bra av om antalet timmar under 30 % relativ fuktighet minskades.

 

Effekt

Genom att säkerställa att styr- och reglerfunktion hos FTX-aggregat i småhus fungerar på ett optimalt sätt med avseende värmeåtervinning, tryckbalans och eventuell fuktåtervinning kan den förväntade framtida ökningen av FTX-ventilation i nybyggda, välisolerade och lufttäta småhus ske utan risk för ”bakslag” i form av fuktskador på klimatskalet.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Styrning av FTX för fuktsäkra småhus

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning och genomförande

Projektstart

Varaktighet

2020-10-31

Partner

www.flexit.se, www.ostberg.com, www.rec-indovent.se, www.swegon.se, www.systemair.com, www.flaktgroup.com

Finansiärer

www.energimyndigheten.se, www.flexit.no, www.ostberg.com, www.rec-indovent.se, www.swegon.se, www.systemair.com, www.flaktgroup.com

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Svein Ruud

Kontaktperson

Svein Ruud

Teknisk lic

Läs mer om Svein

Kontakta Svein
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.