Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

StopMetSyn

Hur kan vissa hälsorisker, som kan leda hjärt- och kärlsjukdomar, förebyggas med beteendeförändringar rörande kost och fysisk aktivitet? Vilken roll spelar socialt stöd i den processen, och hur kan en digital tjänst vara till hjälp? Detta utforskas i projektet “Food4Health/Stop MetSyn”.

Metabola syndromet, eller MetSyn, är en grupp sammanfallande tillstånd som tillsammans ökar risken för hjärtsjukdomar, stroke och typ 2diabetes. MetSyn är kopplat till inaktivitet och övervikt. När syndromet har utvecklats kan det begränsas genom förändringar kopplade till rörelse, kost och andra vanor. Fullt utvecklad MetSyn hos en person föregås av olika riskfaktorer, som i sin tur benämns pre-MetSyn.

Projektet syftar till att skapa beteendeförändringar hos personer med indikatorer för pre-MetSyn och därmed förebygga hjärt- och kärlrelaterade följdsjukdomar. I projektet utforskas indikatorer för pre-MetSyn och för beteendeförändring och olika redskap och metoder för förändring av beteende undersöks. Det testas en digital tjänst som ska främja användarbeteenden rörande kost och fysisk aktivitet till att motverka Pre-MetSyn. Under 2022 pågår en studie för att testa det digitala verktyget som även inkluderar kontakt med en hälsocoach. Studien har individanpassade mål som sätts upp i samtal mellan deltagare och hälsocoach.

RISE roll i projektet är att designa och utveckla delar av den digitala tjänsten och medverka i dess studie genom utvecklingen av en mätmetodik. Designmässigt har RISE valt att fokusera på de sociala aspekterna som motverkande faktorer för pre-MetSyn. Där finns det en vision om att det sociala är en avgörande faktor för hållbar förändring för både användare och samhälle. Uppföljning och utvärdering görs med blodprover och självskattade upplevelser.

Projektet genomförs i samarbete med universiteten KU Leuven, Reading och Grenoble och livsmedelskedjan Colruyt. 

Sammanfattning

Projektnamn

StopMetSyn / Food4Health

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

tom 2022-12-20

Total budget

1450000 SEK

Finansiärer

Food4health

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
Marie-Louise Möllerberg

Kontaktperson

Marie-Louise Möllerberg

Forskare

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.