Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
STM Baltsafe Projekt

STM BALT SAFE

Den känsliga Östersjöregionen har en av världens högsta itensiteter i fartygstrafik. Det finns många tankfartyg och korsande passagerarfartyg och trånga farvatten. Fartygsolyckor inträffar och kan i värsta fall få en extrem inverkan på miljön. Ökat navigationssäkerhet behövs för att minska olycksriskerna där man kan dra nytta av digitaliseringen.

STM BALT SAFE

Den känsliga Östersjöregionen har en av världens högsta intensiteter i fartygstrafik. Det finns många tankfartyg och krossande passagerarfartyg och trånga farvatten. Fartygsolyckor inträffar och kan i värsta fall få en extrem inverkan på miljön. Åtgärder för navigationssäkerhet behövs för att minska olycksriskerna. Det finns ett behov av att förbättra informationsutbytet mellan fartyg och mellan fartyg och land för ökad situationsmedvetenhet och som katalysator för förbättrad navigationssäkerhet, optimerat kapacitetsutnyttjande och just-in-time-operationer.

Ökad säkerhet i Östersjön

STM BALT SAFE (2019-2021) kommer att bidra till ökad säkerhet för fartygsnavigering i Östersjön genom att Sea Traffic Management (STM) möjliggjorde sjöfartstjänster till tankertrafiken i Östersjön. Projektet kommer att omfatta de nyligen ändrade HELCOM-rekommendationerna 34 E / 2 "Ytterligare testning och utveckling av begreppet utbyte av ruttplaner samt andra e-navigeringslösningar för att förbättra säkerheten för navigering och skydd av den marina miljön i Östersjöregionen”. Tankfartyg kommer att bli säkrare genom att göra dem STM-kompatibla, därför ges möjlighet att skicka och ta emot resplaner med andra fartyg och med myndigheter i Östersjöländerna. Genom STM BALT SAFE-projektet kommer den offentliga sektorns institutionella kapacitet att stödja och utveckla säkerheten för navigeringstjänster och effektiviteten för hållbar transport förbättras.

Arbetspaket 6 - Analys, utvärdering och verifiering

Det primära syftet med Arbetspaket 6, som RISE leder, är att analysera och validera användningsfallen av STM för tankfartyg, med stor fokus på navigationssäkerhet. Ett strukturerat tillvägagångssätt för verifiering kommer att bidra till att säkerställa en säker och framgångsrik adoption av ny teknik och kommer också att bidra till att säkerställa förväntade fördelar med avseende på säkerhet, effektivitet och hållbarhet i miljön.

Sammanfattning

Projektnamn

STM BALT SAFE

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Ledare Arbetspaket Validering

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

4,376,658.65 euro

Partner

Swedish Maritime Administration, Sjöfartsverket, Norwegian Coastal Administration, VTS Finland, Estonian Maritime Administration, DNV GL

Finansiärer

Interreg Baltic Sea Region, Västra Götalands Regionen

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
14.Hav och marina resurser