Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Statens roll för klimatomställning i processindustrin

I projektet Staten roll för klimatomställning i processindustrin studeras hur de fyra processindustrier som har störst utsläpp av fossila växthusgaser radikalt kan minska sina utsläpp och hur staten kan stimulera detta. Projektet sker på uppdrag av Energimyndigheten och är ett samarbete mellan Rise, Chalmers tekniska högskola och Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Enligt Naturvårdsverkets klimatdata står industrin i dagsläget för 31 procent av Sveriges klimatutsläpp. En stor del av dessa utsläpp kommer från energi- och koldioxidintensiva branscher inom processindustrin. För att nå betydande utsläppsminskningar krävs nya och mer radikala process- och tekniklösningar samt väl utformade styrmedel som kan stimulera omfattande omställning av industrins processer och efterfrågan på dess produkter. Projektet fokuserar på järn- och stålindustrin, cementindustrin, raffinaderiindustrin och kemiindustrin, som står för majoriteten av de fossila växthusgasutsläppen inom industrin. Projektet syftar till att identifiera möjligheter och utmaningar som respektive processindustri står inför samt att dra slutsatser om vilken roll staten och andra aktörer kan ha för att stimulera omställningar i dessa industrier.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Nettonoll

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning och genomförande

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

2,9 miljoner kr

Partner

Chalmers tekniska högskola, Internationella handelshögskolan i Jönköping

Finansiärer

Energimyndigheten

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.