Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
elektronmikroskopbild av koronaviruset

Spray-on, self sanitizing coatings to control the spread of coronavirus

I det här projektet kommer vi att utvärdera effektiviteten hos antivirala sprayfomruleringar som lätt kan appliceras på vanliga offentliga ytor som räcken, ledstänger, bänkar etc. Målet är att minska spridningen av COVID-19 bland allmänheten genom kontakt med förorenade ytor.

Train station

Den nuvarande COVID-19-pandemin orsakar katastrofala mänskliga, sociala och ekonomiska effekter globalt. Länder har svarat med varierande nivåer av begränsningar för människors rörelse i offentliga utrymmen för att minska spridningen av viruset. Isolering eller begränsning av fri rörlighet är varken ett önskvärt eller hållbart sätt att hantera nuvarande och framtida pandemier, och vi måste utveckla metoder för att göra samhället motståndskraftigt mot sådana folkhälsokriser nu och i framtiden.

Project Overview

En av de största riskerna med spridningen av COVID-19 kommer från beröring av ytor på offentliga platser som räcken, handtag och rulltrappors ledstänger. Förorenade ytor är en viktig överföringsväg för denna smittsamma sjukdom där coronaviruset kan kvarstå många timmar, till och med dagar. Ett sätt att ta itu med detta problem är att applicera en antiviral beläggning på sådana ytor – en beläggning som är enkel att applicera, effektiv under en rimlig tid (dagar eller veckor) - och som kan appliceras på nytt med jämna mellanrum när den försvinner.

Vårt koncept är en spraybeläggning av organiska naturmaterial kombinerade med välkända desinfektionsmedel. Denna beläggning förväntas eroderas kontrollerat vid hantering och därmed skapas hela tiden en ny yta med desinfektionsmedel tills beläggningen är borta. Efter att ha testat beläggningarna på modellytor noggrant kommer vi att genomföra en förstudie på Stockholms centralstation och på Akademiska Hus campus i Göteborg.

Anti-virus coating results

Uppdatering. Vi har testat över 45 beläggningar. Den mest lovande är en alkoholformulering av en cellulosabaserad polymer som kan appliceras med en enkel handsprayflaska. Blandningen torkar inom en minut och bildar en transparent film. Filmerna reducerade den virala infektionsgraden med 4 log (99.99% reduktion) i tester med SARS-CoV-2 virus. Denna utmärkta antivirala prestanda bibehölls över 80 nötningscykler, vilket antyder en homogen distribution av den aktiva komponenten i beläggningen.

Med varje nytt hot finns det också en möjlighet att möta utmaningen och bygga motståndskraft. RISE, med expertis inom ytkemi, är unikt lämpat för att leda detta projekt och kommer att utöva sin samhällsroll med forsknings- och utvecklingsstöd för att snabbt få tekniska lösningar på marknaden. Rengörings- och underhållslösningsleverantörer (här Trion Tensid) kommer att ha nya produkter och en global marknad att sälja sina innovativa produkter på. Behovsägarna (här Jernhusen och Akademiska Hus) kan visa på anpassningsförmåga till nya hot och få ett ökat förtroende från allmänheten.

Partners

Related offers and services from RISE

Sammanfattning

Projektnamn

Spray-on self sanitizing coatings

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

10 months

Partner

Trion Tensid, Akademiska Hus, Jernhusen

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Abhilash Sugunan

Kontaktperson

Abhilash Sugunan

Projektledare

Läs mer om Abhilash

Kontakta Abhilash
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.