Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SPIS-Social Progress Innovation Sweden

Målet med SPIS är att etablera en stark och hållbar tvärsektoriell organisation i Umeå kommun som genom innovation, utvecklar nya lösningar
på gamla och nya utmaningar. RISE medverkar som följeforskare och som stöd för att utveckla prototyper för nya innovativa systemlösningar.

De senaste åren har flera innovationsprocesser påbörjats av Umeå kommun i samarbete med nationella och internationella aktörer. Processerna behöver koordineras för att skapa synergier, stödja uppskalning och implementering med långsiktigt mål att på sikt etablera ett internationellt konkurrenskraftigt lokalt innovationssystem.

Detta lokala innovationssystem utgör i sin tur en viktig del i det regionala innovationssystem som växer sig allt kraftigare i norra Sverige. Umeås innovationsplattform huvudfokus är att etablera en stark och hållbar tvärsektoriell organisation, som kan koordinera pågående innovationsprocesser, initiera nya processer som bygger vidare på eller komplettera de processer som finns och som fungera som drivbänk för nya initiativ.

En sådan struktur hjälper den kommunala organisationen att möta framtida utmaningar genom att öka förvaltningarnas flexibilitet och förmåga att samverka med det civila samhället, andra kommuner och regioner, näringslivet samt akademin. En majoritet av dessa utmaningar är konsekvenser av globala förändringsprocesser, till exempel migration, omstrukturering av arbetsmarknader och klimatförändringar. Umeås innovationsplattform kommer därför att ha ett starkt internationellt perspektiv.

SPIS bygger på alternativa sätt att mäta framsteg i samhället som komplement till BNP, t.ex. EU:s Regional Social Progress Index, där Övre Norrland idag rankas som EUs mest socialt progressiva region. Med startpunkt i t.ex. den relativt sett starka regionala tilliten, jämställdheten, och hög acceptans för miljöförbättrande insatser, bör det finnas god grund för en internationellt konkurrenskraftig innovationsplattform som möter både samhällets missioner och utmaningar.

Sammanfattning

Projektnamn

SPIS-Social Progress Innovation Sweden

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Följeforskare, stöd för systemomställning genom design

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

2 099 999

Partner

Umeå kommun

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.