Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Småskalighet som ett medel för att bana väg för framtidens livsmedel?

Projektet undersökte flaskhalsar som hindrar utvecklingen av tre livsmedelkedjor: humle, skogsbär, och landbaserad fiskodling. Baserad på kontorsarbete men även direkt kontakt med aktörer från producenter, till förädlare och slutkonsument, projektet kartlagd både flaskhalsarna men även lösningar.

Syfte och mål

Kartlägga flaskhalsar och lösningar för nya livsmedelkedjor med hög utveckling potential i Svergie.

Utmaning

Svensk livsmedelsproduktion är väl etablerad och gör det svårt för små företag att utveckla nya produkter och ännu hårdare att skapa nya livsmedelsvärdekedjor. Flaskhalsar kan uppstå i början av värdekedjan (primärled och förädlingsprocesser), i andra änden (marknad, konsumenter), eller kan relateras till regelverk som genomsyrar hela kedjan.

Lösning

Små aktörer saknar ofta resurser och nätverk att utveckla sitt område. De har emellertid hög kreativitet, stor innovationsrikedom och ett stort engagemang, vilket krävs för att utveckla hållbara livsmedelsvärdekedjor.

Effekt

Bidra till utvecklingen av lönsamma och hållbara livsmedelkedjor.

Sammanfattning

Projektnamn

Sveriges framtidlivsmedelkedjor

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1 000 000 SEK

Finansiärer

Stiftelsen JTI

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
Justin Casimir

Kontaktperson

Justin Casimir

Projektledare

Läs mer om Justin

Kontakta Justin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.