Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smart environments based on IoT

InnoITeam är ett forskningsprojekt med fokus på smarta miljöer baserat på IoT (Internet of Things). Projektet fokuserar på att inrätta ett nytt Center of Excellence (CoE) inom IT-vetenskap och teknik för IoT och Smart Living Systems, som kommer att kallas "InnoITeam" i Litauen.

Att bli ett ledande och självförsörjande kunskapscentrum i Östersjöområdet genom nyttjandet av kunskap, erfarenheter och resurser från dess deltagande nationella institutioner och avancerade partners inom IoT för Smart Living Systems. Detta kommer att uppnås genom uttalade forsknings- och innovations områden:

 • Användargränssnitt och interaktionsdesignsmetoder för smarta miljöer baserade på IoT;
 • Aspekter av cybersäkerhet inom smarta miljöer baserat på IoT;
 • Dataanalys och visualiseringsmetoder för IoT-miljöer rika på data;
 • Kognitiva IoT-tekniker för smarta hem och miljöer.

vara ansvarig för att implementera och distribuera vetenskaplig kunskap inom IoT-området:

 • att förse  Östersjöområdet med internationellt och tvärvetenskapligt ledarskap;
 • att skapa och överföra avancerad kunskap, teknik och integrerade lösningar för megatrenden som är IoT tillsammans med relaterade aktiviteter inom IKT-områden;
 • att främja talanger ur en ny generation innovationsinriktade forskare och yrkesverksamma;
 • att främja vanliga företags och hushålls vidare deltagande inom IT-sektorn.

på lång sikt:

 • att bli den ledande leverantören av innovativ teknik för IoT och Big Data för att förbättra de växande tekniska, personliga och industriella behoven i Europa;
 • att konsolidera forskning och utveckling, utbildning och träning samt nätverk och marknadsföring av resursaktiviteter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT); 
 • att samordna, integrera och stödja forskningshöjd och innovationsutveckling i Litauen, Östersjöområdet och Europa;
 • att stödja forskare, akademiker, industripartners och entreprenörer inom IKT-området, i synnerhet inom IoT, för att utveckla innovationer fördelaktiga för Litauens samhälle, ekonomi och vidare.

Projektet finansieras av EU Horizon 2020 WIDESPREAD Teaming Phase 1. Projektet är initialt ett år, men med möjlighet att förlängas ytterligare 5 till 7 år.

Sammanfattning

Projektnamn

InnoITeam

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Partner

Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, The State Enterprise Centre of Registers in Lithuania, Linköpings universitet

Finansiärer

EU Horizon 2020 WIDESPREAD

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Arianit Kurti

Kontaktperson

Arianit Kurti

Senior Researcher

Läs mer om Arianit

Kontakta Arianit
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.