Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SHC

Slurry hydrokrackning av biooljor i komplext raffinaderi

Trots ett ökat intresse för konvertering av skogsbaserade bioråvaror i befintliga raffinaderier sker det ännu inte i någon större omfattning. Via ett testprogram i pilotskala ska kunskap byggas för att kunna mata komplexa raffinaderier med skogsbaserade biooljor. 

Slurry hydrokrackning har visat sig vara mycket effektiv vid omvandling av svårkonverterade tunga restprodukter från oljedestillering, men få använder sig av detta.  En orsak är att skogsbaserade biooljor såsom pyrolysolja och ligninoljor fortfarande inte finns tillgängliga i stora kvantiteter och att omfattande förbehandlingssteg ofta är nödvändiga tillsammans med driftsproblem, katalysatordeaktivering eller låg omsättning vid matning av bioråvaror. 

Likheterna mellan svårkonverterade fossila restprodukter och svårkonverterade biooljor gör det därför extra intressant att producera biodrivmedel effektivt med slurry reaktorer. Ett omfattande testprogram i pilotskala kopplat till fundamentala studier kommer i projektet att svara för den kunskapsuppbyggnad som krävs inför storskalig matning av skogsbaserade biooljor till ett komplext raffinaderi.


Sammanfattning

Projektnamn

Slurry hydrokracker (SHC)

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

4 years

Total budget

11 864 580

Partner

Chalmers, Preem

Finansiärer

Energimyndigheten, Preem , RISE

Projektmedlemmar

Linda Sandström

Kontaktperson

Linda Sandström

Enhetschef

+46 10 516 61 80
linda.sandstrom@ri.se

Läs mer om Linda