Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Släckning och begränsning av bränder i Li-jonbatterier till sjöss

Brandsäkerheten för batterisystemen är en nyckelfråga för introduktion av batteridrift för fartyg och ett effektivt släcksystem är en viktig del av detta. Lion Fire II ska ge förslag på lämplig testmetod och kriterier vid utvärdering av släcksystem för Li-jonbatterier.

Batteridrift och användande av batterilager för reservkraft är viktiga komponenter för att minska emissionerna från sjöfarten, framförallt när fartygen går inomskärs men i framtiden även för internationell fart. I Sverige finns det idag ett fåtal fartyg med batteridrift medan man i andra länder (t.ex. i Norge) har fler. 

Det finns ett stort intresse för att införa batteridrift hos redare i Sverige. De batterier som ligger närmast till hands att använda för elektrisk framdrift är Li-jonbatterier.  Brandsäkerheten för batterisystemen har identifierats som en nyckelfråga för introduktion av batteridrift för fartyg och ett effektivt släcksystem är en viktig del av detta. Dock saknas det idag testmetod och utvärderingskriterier för släcksystem för Li-jonbatterier.

Även för många släcksystemstillverkare är Li-jonbatterier ett nytt område och de skulle ha nytta av en testmetod för att värdera sina systems effektivitet. Lion Fire II ska ge förslag på lämplig testmetod och kriterier vid utvärdering av släcksystem för Li-jonbatterier.

Sammanfattning

Projektnamn

Lion Fire II

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1.5 år

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna