Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Skorsten

Skademekanismer i processutrustning av glasfiberarmerad plast i rökgasmiljö

Projektet ska ta fram en djupare förståelse för mekanismerna för delamineringsskador i skorstenar och annan utrustning i glasfiberarmerad plast (GAP) som utsätts för växlande driftförhållanden. Kunskapen ska bidra till att kunna ”skräddarsy” GAP-laminat för applikationer med förbättrad tålighet mot delamineringar.

GAP är ett välbeprövat material för att hantera de korrosiva miljöer som de fuktiga men även de varma och torra rökgaserna i en förbränningsanläggning utgör. Trots detta har det ändå skett ett antal kostsamma delamineringsskadefall, i framförallt skorstenar och rökgaskanaler i GAP, som varit oväntade och svårförklarliga.

För att i framtiden kunna designa laminaten smartare och därmed undvika den här typen av skador är det avgörande att få en bättre förståelse för skademekanismerna. Tidigare projekt har givit vissa ledtrådar, men det har visat sig svårare än beräknat att simulera skadorna i labbexperiment.

Syftet med detta projekt är att ta fram en testmetod som bättre överensstämmer med verklig drift och att använda laminat som mer efterhärmar en verklig konstruktion. Denna testmetod samt prover uttagna ur komponenter som varit i drift ska sedan användas för att utvärdera inverkan av fukt, temperatur, rökgas och laminatuppbyggnad på livslängden av konstruktionen.

Sammanfattning

Projektnamn

Undersökning av skademekanismer

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1 200 000 SEK

Partner

HeTech

Finansiärer

Energiforsk, Energimyndigheten

Love Pallon

Kontaktperson

Love Pallon

Seniorforskare

Läs mer om Love

Kontakta Love
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.